Prawa pacjenta

Dział Organizacyjny przyjmuje skargi i wnioski pod adresem: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec,
I piętro budynku głównego, w dni robocze w godz. od 08.00 do 15.00,

telefonicznie: (32) 4130 139, e-mail: jbien@szpital.sosnowiec.pl

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego przyjmuje skargi i wnioski pod adresem: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Zegadłowicza 3, 41-200 Sosnowiec,
II piętro budynku głównego, w środę i piątek w godzinach 07.30 do 15.30;
e-mail: w.maciejewska@bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta: Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800-190-590,
czynna w godz. 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku,
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa,
sekretariat tel.: (22) 532-82-50, fax:(22) 532-82-30, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
www.rpp.gov.pl

       Izby Przyjęć

       Rejestracje Poradni

       Oddziały

       Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

       Dział Organizacyjny

       Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Zobacz ustawę o Prawach Pacjenta