Kontakt

separator_poziomy


Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełny wykaz numerów telefonów.


Dane adresowe

separator_poziomy

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
41-219 Sosnowiec
fax: (032) 41 30 112
Centrala ul. Szpitalna: (32) 41 30 100, 41 30 101
Centrala ul. Zegadłowicza: (32) 41 30 300
Sekretariat Prezesa tel.: (32) 41 30 111

NIP: 644-35-04-464
REGON: 240837054
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476320
Kapitał zakładowy 63 847 000,00 zł

Izba przyjęć:
 • Izba przyjęć I: ul. Szpitalna 1: (32) 41 30 200
 • Izba przyjęć II: ul. Zegadłowicza 3: (32) 41 30 410
Rejestracja Poradni: ul. Szpitalna 1:
 • Poradnie Specjalistyczne: (32) 4130 500, 4130 501, 4130 502, 4130 503, 4130 504, 4130 505, 4130 506, 4130 507
 • Poradnia Ogólna (POZ): (32) 4130 520
 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna: (32) 4130 520
 • Poradnia dla Dzieci (D, D1): (32) 4130 545
 • Poradnia Rehabilitacyjna: (32) 4130 273
ul. Zegadłowicza 3:
 • Poradnie Specjalistyczne: (32) 41 30 348


separator_poziomy


Zarząd Spółki:
 • Prezes Zarządu:
        Artur Nowak
        Tel.: (32) 41 30 111
 • Członek Zarządu:
        Robert Mędrala
        Tel.: (32) 41 30 111
 • Członek Zarządu:
        Włodzimierz Daniłowicz
        Tel.: (32) 41 30 111

  Rada Nadzorcza:
 • Zbigniew Szaleniec
 • Andrzej Kustosik
 • Krzysztof Kuźniewski

  Dane Wspólnika: Gmina Sosnowiec  
  REGON: 276255482


    Pozostałe dane kontaktowe:
 • p.o. Dyrektora ds. Administracyjnych
        mgr Ela Kwaśnicka
        Tel.: (32) 41 30 125
 • p.o. Główny Księgowy:
        Beata Szarek
        Tel.: (32) 41 30 120
 • p.o. Naczelna Pielęgniarka:
        mgr Renata Póda
        Tel.: (32) 41 30 117
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
        mgr Katarzyna Cina
        Tel.: (32) 4130 119


Administracja

separator_poziomy

Skargi i wnioski - Dział Organizacyjny(32) 41 30 139
jbien[małpa]szpital.sosnowiec.pl
Dział Kontraktowania Świadczeń Medycznych(32) 41 30 180
kontraktowanie[małpa]szpital.sosnowiec.pl
Dział Epidemiologii(32) 41 30 190
Dział Finanoswo-Księgowy(32) 41 30 121
ksiegowosc[małpa]szpital.sosnowiec.pl
Dział Zaopatrzenia(32) 41 30 127
zaopatrzenie[małpa]szpital.sosnowiec.pl
Dział Zamówień Publicznych
(32) 41 30 131
zamowieniapubliczne[małpa]szpital.sosnowiec.pl
Dział Kadr(32) 41 30 141
kadry[małpa]szpital.sosnowiec.pl
Dział Analiz(32) 41 30 137
analizy[małpa]szpital.sosnowiec.pl
Dział Organizacyjny(32) 41 30 133
mkot[małpa]szpital.sosnowiec.pl
Dział Administracyjny(32) 41 30 170
ekorcala[małpa]szpital.sosnowiec.pl
Dział Techniczny (32) 41 30 150
(ul.Szpitalna)
(32) 41 30 315
(ul.Zegadłowicza)
azaczek[małpa]szpital.sosnowiec.pl
Dział Techniczny - Aparatura Medyczna(32) 41 30 136
aczerw[małpa]szpital.sosnowiec.pl
Dział Techniczny - Inwestycje i Remonty (32) 41 30 151
mkoziol[małpa]szpital.sosnowiec.pl
Dział Informatyki i Informatyzacji(32) 41 30 156
informatyka[małpa]szpital.sosnowiec.pl
Dział Jakości i Rozwoju(32) 41 30 118
kcina[małpa]szpital.sosnowiec.plLokalizacje oddziałów naszej placówki

separator_poziomy

 • Dojazd do siedziby głównej która znajduje się przy ul: Szpitalnej 1:


  Wyświetl większą mapę


 • Dojazd do placówki która mieści się przy ul: Zegadłowicza 3


  Wyświetl większą mapę
 • Sosnowicki Szpital Miejski sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009-2014r. v.2.1