Kontakt

Dane kontaktowe
icon

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji

Centrala ul. Szpitalna: (32) 41 30 100, 41 30 101

Centrala ul. Zegadłowicza: (32) 41 30 300

Sekretariat Prezesa tel.: (32) 41 30 111

FAX: (032) 41 30 112

Email: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl

adress_book

Kliknij, aby zobaczyć pełen wykaz numerów telefonów

Dane adresowe
icon

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476320
Kapitał zakładowy: 102 990 000,00 ZŁ

NIP: 644-35-04-464

REGON: 240837054

ul. Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

Izba przyjęć
icon

Izba przyjęć II: ul. Zegadłowicza 3: (32) 41 30 410

Rejestracja Poradni
icon

ul. Szpitalna 1:

Poradnie Specjalistyczne:
(32) 4130 500, 4130 501, 4130 502, 4130 503,
4130 504, 4130 505, 4130 506, 4130 507

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna: (32) 41 30 520, 510 394 933, 510 394 923

Poradnia dla Dzieci (D, D1): (32) 4130 545

Poradnia Rehabilitacyjna: (32) 4130 273

ul. Zegadłowicza 3:

Poradnie Specjalistyczne: (32) 41 30 348

Zarząd Spółki:
icon

Prezes Zarządu:
Aneta Kawka
tel.: (32) 41 30 111

Członek Zarządu:
Krzysztof Lehnort
Dyrektor ds. Finansowo- Ekonomicznych
tel.: (32) 41 30 111

Rada Nadzorcza:
Małgorzata Ochęduszko – Ludwik
Agnieszka Gładysz
Janusz Okrzesik

Zarządca Sądowy:
Bartosz Klepacz
Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny lic. nr 209

wyznaczony Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy
dnia 23 listopada 2020 roku

Dane Wspólnika:
Gmina Sosnowiec
REGON: 276255482

Pozostałe dane kontaktowe:
icon

p.o. Główny Księgowy:
Beata Szarek
Tel.: (32) 41 30 120

Naczelna Pielęgniarka
Karina Kordula-Maczuch
Tel.: (32) 41 30 308

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tomasz Małysa
iodo@szpital.sosnowiec.pl

Lokalizacje oddziałów naszej placówki:
icon

Dojazd do siedziby głównej która znajduje się przy ul: Szpitalnej 1:

Dojazd do siedziby głównej która znajduje się przy ul: Zegadłowicza 3: