Kontakt

Dane kontaktowe
icon

 

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Centrala ul. Szpitalna: (32) 41 30 100, 41 30 101

Centrala ul. Zegadłowicza: (32) 41 30 300

Sekretariat Prezesa tel.: (32) 41 30 111

FAX: (032) 41 30 112

Email: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl

adress_book

Kliknij, aby zobaczyć pełen wykaz numerów telefonów

Dane adresowe
icon

 

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476320
Kapitał zakładowy 79 947 000,00 zł

NIP: 644-35-04-464

REGON: 240837054

 

ul. Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

 

Izba przyjęć
icon

 

Izba przyjęć I: ul. Szpitalna 1: (32) 41 30 200

Izba przyjęć II: ul. Zegadłowicza 3: (32) 41 30 410

Rejestracja Poradni
icon

 

ul. Szpitalna 1:

 

Poradnie Specjalistyczne:
(32) 4130 500, 4130 501, 4130 502, 4130 503,
4130 504, 4130 505, 4130 506, 4130 507

Poradnia Ogólna (POZ): (32) 4130 520

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna: (32) 4130 520

Poradnia dla Dzieci (D, D1): (32) 4130 545

Poradnia Rehabilitacyjna: (32) 4130 273

 

ul. Zegadłowicza 3:

Poradnie Specjalistyczne: (32) 41 30 348

Zarząd Spółki:
icon

 

Prezes Zarządu:
Dariusz Skłodowski
Tel.: (32) 41 30 111

Członek Zarządu:
Dorota Suchy
Tel.: (32) 41 30 111

Członek Zarządu:
Aneta Kawka
Tel.: (32) 41 30 111

Rada Nadzorcza:
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Kustosik
Krzysztof Kuźniewski

Dane Wspólnika:
Gmina Sosnowiec
REGON: 276255482

Pozostałe dane kontaktowe:
icon

 

p.o. Główny Księgowy:
Beata Szarek
Tel.: (32) 41 30 120

Naczelna Pielęgniarka:
mgr Renata Póda
Tel.: (32) 41 30 117

Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
mgr Katarzyna Cina
Tel.: (32) 4130 119

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tomasz Małysa
iodo@szpital.sosnowiec.pl

Lokalizacje oddziałów naszej placówki:
icon

 

Dojazd do siedziby głównej która znajduje się przy ul: Szpitalnej 1:

Dojazd do siedziby głównej która znajduje się przy ul: Zegadłowicza 3:


Skontaktuj się z nami, poprzez formularz.
icon
captcha