Administracja

icon

Administracja

1Skargi i wnioski – Dział Organizacyjny(32) 41 30 139skargi@szpital.sosnowiec.pl
2Dział Kontraktowania Świadczeń Medycznych(32) 41 30 180kontraktowanie@szpital.sosnowiec.pl
3Dział Epidemiologii(32) 41 30 190epidemiologia@szpital.sosnowiec.pl
4Dział Finansowo-Księgowy(32) 41 30 121ksiegowosc@szpital.sosnowiec.pl
5Dział Zaopatrzenia(32) 41 30 127zaopatrzenie@szpital.sosnowiec.pl
6Dział Zamówień Publicznych(32) 41 30 131zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
7Dział Kadr(32) 41 30 141kadry@szpital.sosnowiec.pl
8Dział Analiz(32) 41 30 137analizy@szpital.sosnowiec.pl
9Dział Organizacyjny(32) 41 30 133organizacyjny@szpital.sosnowiec.pl
10Dział Administracyjny(32) 41 30 170administracja@szpital.sosnowiec.pl
11Dział Płac(32) 41 30 143place@szpital.sosnowiec.pl
12Dział Techniczny(32) 41 30 150
(ul.Szpitalna)
(32) 41 30 315
(ul.Zegadłowicza)
techniczny@szpital.sosnowiec.pl
13Dział Techniczny – Aparatura Medyczna(32) 41 30 135aparaturamedyczna@szpital.sosnowiec.pl
14Dział Techniczny – Inwestycje i Remonty(32) 41 30 151inwestycje@szpital.sosnowiec.pl
15Dział Informatyki i Informatyzacji(32) 41 30 155informatyka@szpital.sosnowiec.pl
16Dział Jakości i Rozwoju(32) 41 30 118marketing@szpital.sosnowiec.pl