Administracja

icon

Administracja

1 Skargi i wnioski – Dział Organizacyjny (32) 41 30 139 skargi@szpital.sosnowiec.pl
2 Dział Kontraktowania Świadczeń Medycznych (32) 41 30 180 kontraktowanie@szpital.sosnowiec.pl
3 Dział Epidemiologii (32) 41 30 190 epidemiologia@szpital.sosnowiec.pl
4 Dział Finansowo-Księgowy (32) 41 30 121 ksiegowosc@szpital.sosnowiec.pl
5 Dział Zaopatrzenia (32) 41 30 127 zaopatrzenie@szpital.sosnowiec.pl
6 Dział Zamówień Publicznych (32) 41 30 131 zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
7 Dział Kadr (32) 41 30 141 kadry@szpital.sosnowiec.pl
8 Dział Analiz (32) 41 30 137 analizy@szpital.sosnowiec.pl
9 Dział Organizacyjny (32) 41 30 133 organizacyjny@szpital.sosnowiec.pl
10 Dział Administracyjny (32) 41 30 170 administracja@szpital.sosnowiec.pl
11 Dział Płac (32) 41 30 143 place@szpital.sosnowiec.pl
12 Dział Techniczny (32) 41 30 150
(ul.Szpitalna)
(32) 41 30 315
(ul.Zegadłowicza)
techniczny@szpital.sosnowiec.pl
13 Dział Techniczny – Aparatura Medyczna (32) 41 30 135 aparaturamedyczna@szpital.sosnowiec.pl
14 Dział Techniczny – Inwestycje i Remonty (32) 41 30 151 inwestycje@szpital.sosnowiec.pl
15 Dział Informatyki i Informatyzacji (32) 41 30 155 informatyka@szpital.sosnowiec.pl
16 Dział Jakości i Rozwoju (32) 41 30 118 marketing@szpital.sosnowiec.pl