Oddział Chorób Wewnętrznych I

icon

Oddział Chorób Wewnętrznych I


 • p.o Kierownik Oddziału: lek. med. Cezary Ruszkiewicz

  Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Mariola Woźniak

  Liczba łóżek: 30, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

  Oddział Chorób Wewnętrznych I prowadzi diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia, przewodu pokarmowego, oddechowego, chorób nerek, zaburzeń metabolicznych i endokrynologicznych, chorób układu ruchu. Oddział dysponuje pracownią nieinwazyjnych badań układu krążenia i układu oddechowego, w której przeprowadzane są testy wysiłkowe, badania spirometryczne, 24-godzinne monitorowanie ekg met. Holtera, badania echokardiograficzne.
  Współpraca z Oddziałem Kardiologii Polskiej Grupy Medycznej zlokalizowanym w budynku szpitala pozwala na poszerzenie diagnostyki kardiologicznej o badanie koronarograficzne oraz leczenie inwazyjne.
  Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Endoskopii, Pracownią Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownią Radiologii), Pracownią USG, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pozostałymi oddziałami szpitalnymi.
  Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych i staży z zakresu chorób wewnętrznych dla lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny.

 • ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec
  tel. (32) 41-30-212
  Lokalizacja:

  budynek główny, V piętro

  TELEFONY
  – Centrala: 32 4130100
  – Sekretariat Oddziału: tel. wewnętrzny 211
  – Kierownik Oddziału: tel. wewnętrzny 210
  – Pielęgniarka Oddziałowa: tel. wewnętrzny 212
  – Dyżurka lekarska: tel wewnętrzny 213
  – Dyżurka pielęgniarska: tel. wewnętrzny 216
  e-mail: o.chorobwewnetrznych1@szpital.sosnowiec.pl