Oddział Chorób Wewnętrznych I

icon

Oddział Chorób Wewnętrznych I

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]

[restab title=”Oddział” active=”active”]


p.o Kierownik Oddziału: lek. med. Cezary Ruszkiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Mariola Woźniak

Liczba łóżek: 30, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych I prowadzi diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia, przewodu pokarmowego, oddechowego, chorób nerek, zaburzeń metabolicznych i endokrynologicznych, chorób układu ruchu. Oddział dysponuje pracownią nieinwazyjnych badań układu krążenia i układu oddechowego, w której przeprowadzane są testy wysiłkowe, badania spirometryczne, 24-godzinne monitorowanie ekg met. Holtera, badania echokardiograficzne.
Współpraca z Oddziałem Kardiologii Polskiej Grupy Medycznej zlokalizowanym w budynku szpitala pozwala na poszerzenie diagnostyki kardiologicznej o badanie koronarograficzne oraz leczenie inwazyjne.
Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Endoskopii, Pracownią Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownią Radiologii), Pracownią USG, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pozostałymi oddziałami szpitalnymi.
Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych i staży z zakresu chorób wewnętrznych dla lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny.

[/restab]

 

[restab title=”Kontakt” ]

ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec
tel. (32) 41-30-212
Lokalizacja:

budynek główny, V piętro

TELEFONY
– Centrala: 32 4130100
– Sekretariat Oddziału: tel. wewnętrzny 211
– Kierownik Oddziału: tel. wewnętrzny 210
– Pielęgniarka Oddziałowa: tel. wewnętrzny 212
– Dyżurka lekarska: tel wewnętrzny 213
– Dyżurka pielęgniarska: tel. wewnętrzny 216
e-mail: o.chorobwewnetrznych1@szpital.sosnowiec.pl

[/restab]

[/restabs]