Oddział Geriatrii

icon

Oddział Geriatrii

 •  

   

   

   

  Kierownik Oddziału: lek. med. Elżbieta Stańkowska


  p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: Justyna Ćwiek

  Liczba łóżek: 14

  Oddział Geriatryczny istnieje w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim od 2012 roku i jest jedynym tego typu w Zagłębiu Dąbrowskim.
  W zakresie świadczeń medycznych Oddział Geriatryczny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego pracuje zgodnie ze standardami opieki geriatrycznej:

  – prowadzi działania diagnostyczno – lecznicze w stanach pogorszenia zdrowia seniorów spowodowanych stanami ostrymi lub częściej zaostrzeniem procesów przewlekłych
  – dąży do spowolnienia przebiegu chorób przewlekłych
  – zmierza do poprawy komfortu życia w chorobach przewlekłych i nieuleczalnych
  – racjonalizuje postępowanie terapeutyczne i ogranicza częstość hospitalizacji, zapobiega jatropatogenii
  – różnicuje objawy zaburzeń psychicznych od następstw zaburzeń somatycznych
  – prowadzi edukację chorych i opiekunów w kierunku właściwego zindywidualizowanego postępowania
  – ustala ocenę funkcjonalną pacjentów, optymalizując zapotrzebowanie na świadczenia medyczne i opiekuńcze
  – współpracuje z oddziałami klasycznymi, poradniami specjalistycznymi, jednostkami lecznictwa przewlekłego i opiekuńczymi dobierając odpowiednie formy dla leczonych pacjentów

  Oddział Geriatryczny powinien być oddziałem pierwszego pobytu diagnostycznego i terapeutycznego przy zaostrzeniach chorób przewlekłych, w stanach nieokreślonego pogorszenia stanu zdrowia, załamaniu funkcjonowania u osób po 60 roku życia.

  Po zakończeniu pobytu w oddziale pacjent najczęściej powraca do domu, czasem diagnostyka i leczenie wymaga uzupełnienia w oddziałach klasycznych lub poradniach specjalistycznych, niekiedy wymaga przedłużonych świadczeń leczniczych lub opiekuńczych.

  Przedłużone stacjonarne świadczenia lecznicze można prowadzić w oparciu o zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, oddziały paliatywne, hospicja, szpitale sanatoryjne i sanatoria. W warunkach domowych świadczenia udzielają lekarze POZ, lekarze Poradni Specjalistycznych, pielęgniarki środowiskowe, zespoły domowej opieki hospicyjnej, opiekunki Ośrodków Pomocy Społecznej.

  Przyjęcie do Oddziału Geriatrycznego odbywa się na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza prowadzącego pacjenta, po ustaleniu terminu i miejsca. Pacjent przy przyjęciu ma mieć ze sobą dostępną dokumentację medyczno, spisane ostatnio pobierane leki. Przyjęcia w trybie doraźnym odbywać się mogą jedynie w przypadku wolnych miejsc. Wypisy z oddziału odbywają się po uprzedniej informacji o wypisie z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

  Przyjęcie pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych odbywać się powinno w obecności opiekunów.

  Ze względu na brak zabezpieczeń chorzy pobudzeni, zdezorientowani, agresywni nie mogą być przyjęci. Do przyjęcia niezbędna jest świadoma zgoda chorego.

 • ul. Szpitalna 1
  41-219 Sosnowiec
  tel. (32) 41-30-196

u