Oddział Neurologii

icon

Oddział Neurologii

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]

[restab title=”Oddział” active=”active” ]


p.o. Kierownik Oddziału: dr n. med. Maciej Grechuta

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Bożena Grzybowska

Liczba łóżek: 55

Działalność Oddziału Neurologii obejmuje:
1. Diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych OUN
2. Diagnostyka i leczenie zachowawcze nowotworów OUN
3. Diagnostyka padaczki i innych stanów napadowych
4. Diagnostyka i leczenie chorób demielinizacyjnych
5. Diagnostyka i leczenie chorób nerwowo-mięśniowych
6. Diagnostyka różnicowa chorób zwyrodnieniowych OUN
7. Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupowego pochodzenia
8. Diagnostyka różnicowa chorób zapalnych OUN
9. Diagnostyka i leczenie późnych następstw urazów OUN
10. Diagnostyka różnicowa neurologicznych zespołów objawowych w przebiegu chorób innych narządów i układów.
W pracowni EEG:
1. Wykonywanie zapisów elektroencefalograficznych u dorosłych i dzieci,
2. Ocena i opisywanie zapisów elektroencefalograficznych przez lekarza uprawnionego przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej.
W pracowni EMG:
1. Wykonanie badań elektroneurograficznych,
2. Wykonanie badań elektromiograficznych
3. Wykonanie badań multimodalnych potencjałów wywołanych
4. Ocena i opisywanie wyżej wyszczególnionych badań przez lekarza uprawnionego przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
W pracowni USG:
Badanie ultrasonograficzne tętnic domózgowych i mózgowych
W pracowni Rehabilitacji:
Wstępna rehabilitacja narządu ruchu, fizykoterapia.

[/restab]

[restab title=”Kontakt”]

ul. Szpitalna 1
41-219 Sosnowiec
tel. (32) 41-30-241
Lokalizacja: budynek główny, III piętro

[/restab]

[/restabs]