Oddział Neurologii

icon

Oddział Neurologii


 • p.o. Kierownik Oddziału: dr n. med. Maciej Grechuta

  Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Bożena Grzybowska

  Liczba łóżek: 55

  Działalność Oddziału Neurologii obejmuje:
  1. Diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych OUN
  2. Diagnostyka i leczenie zachowawcze nowotworów OUN
  3. Diagnostyka padaczki i innych stanów napadowych
  4. Diagnostyka i leczenie chorób demielinizacyjnych
  5. Diagnostyka i leczenie chorób nerwowo-mięśniowych
  6. Diagnostyka różnicowa chorób zwyrodnieniowych OUN
  7. Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupowego pochodzenia
  8. Diagnostyka różnicowa chorób zapalnych OUN
  9. Diagnostyka i leczenie późnych następstw urazów OUN
  10. Diagnostyka różnicowa neurologicznych zespołów objawowych w przebiegu chorób innych narządów i układów.
  W pracowni EEG:
  1. Wykonywanie zapisów elektroencefalograficznych u dorosłych i dzieci,
  2. Ocena i opisywanie zapisów elektroencefalograficznych przez lekarza uprawnionego przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej.
  W pracowni EMG:
  1. Wykonanie badań elektroneurograficznych,
  2. Wykonanie badań elektromiograficznych
  3. Wykonanie badań multimodalnych potencjałów wywołanych
  4. Ocena i opisywanie wyżej wyszczególnionych badań przez lekarza uprawnionego przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
  W pracowni USG:
  Badanie ultrasonograficzne tętnic domózgowych i mózgowych
  W pracowni Rehabilitacji:
  Wstępna rehabilitacja narządu ruchu, fizykoterapia.

 • ul. Szpitalna 1
  41-219 Sosnowiec
  tel. (32) 41-30-241
  Lokalizacja: budynek główny, III piętro