Oddział Anestezjologii

icon

Oddział Anestezjologii


  • Kierownik Oddziału: lek. med. Piotr Soja

    p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: Dorota Pietras

  • ul. Zegadłowicza 3
    41-219 Sosnowiec
    tel. (32) 41-30-492
    Lokalizacja: Segment B, III piętro