Oddział Chorób Wewnętrznych II

icon

Oddział Chorób Wewnętrznych II

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]
[restab title=”Oddział” active=”active”]


Kierownik Oddziału: dr n. med. Michał Petelenz

Pielęgniarka Oddziałowa: Halina Narwojsz

Liczba łóżek: 28 łóżek, w tym 10 ostrodyżurowych.

Oddział Chorób Wewnętrznych II został powołany przy ul. Zegadłowicza 3 dla zabezpieczenia internistycznego oddziałów prowadzących działalność leczniczą zabiegową: Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Laryngologii, Urologii oraz Oddziałem Ginekologii i Położnictwa.
Łącznie konsultacyjną opieką internistyczną obejmuje ok 400 łóżek, zabezpieczając chorych kwalifikowanych do zabiegu operacyjnego, leczeniem internistycznym pooperacyjnym, szczególnie zabezpieczając chorych z cukrzycą.
Dlatego struktura Oddziału obejmuje 10 łóżek ostrodyżurowych do realizacji potrzeb oddziałów zabiegowych i ogólnych Szpitala oraz 18 łóżek dla chorych kwalifikowanych do przyjęcia w trybie hospitalizacji planowych. Oddział Chorób Wewnętrznych nie prowadzi działalności ostrej Izby Przyjęć internistycznych. Działalnością diagnostyczno-leczniczą obejmuje pełen profil z zakresu chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości diagnostycznych przewodu pokarmowego.
Personel lekarski stanowi czterech Specjalistów Chorób Wewnętrznych oraz jedna osoba odbywająca specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych. Personel pielęgniarski składa się z 13 osób, z czego 5 osób posiada licencjat z pielęgniarstwa, 1 osoba specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego i 1 osoba specjalizację w dziedzinie pielęgnowania przewlekle chorych i niepełnosprawnych.


[/restab]

[restab title=”Kontakt” ]

ul. Zegadłowicza 3
41-219 Sosnowiec
tel. (32) 41-30-471
Lokalizacja: Segment A, III piętro

[/restab]

[/restabs]