Oddział Chorób Wewnętrznych II

icon

Oddział Chorób Wewnętrznych II


 • Kierownik Oddziału: dr n. med. Michał Petelenz

  Pielęgniarka Oddziałowa: Halina Narwojsz

  Liczba łóżek: 28 łóżek, w tym 10 ostrodyżurowych.

  Oddział Chorób Wewnętrznych II został powołany przy ul. Zegadłowicza 3 dla zabezpieczenia internistycznego oddziałów prowadzących działalność leczniczą zabiegową: Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Laryngologii, Urologii oraz Oddziałem Ginekologii i Położnictwa.
  Łącznie konsultacyjną opieką internistyczną obejmuje ok 400 łóżek, zabezpieczając chorych kwalifikowanych do zabiegu operacyjnego, leczeniem internistycznym pooperacyjnym, szczególnie zabezpieczając chorych z cukrzycą.
  Dlatego struktura Oddziału obejmuje 10 łóżek ostrodyżurowych do realizacji potrzeb oddziałów zabiegowych i ogólnych Szpitala oraz 18 łóżek dla chorych kwalifikowanych do przyjęcia w trybie hospitalizacji planowych. Oddział Chorób Wewnętrznych nie prowadzi działalności ostrej Izby Przyjęć internistycznych. Działalnością diagnostyczno-leczniczą obejmuje pełen profil z zakresu chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości diagnostycznych przewodu pokarmowego.
  Personel lekarski stanowi czterech Specjalistów Chorób Wewnętrznych oraz jedna osoba odbywająca specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych. Personel pielęgniarski składa się z 13 osób, z czego 5 osób posiada licencjat z pielęgniarstwa, 1 osoba specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego i 1 osoba specjalizację w dziedzinie pielęgnowania przewlekle chorych i niepełnosprawnych.


 • ul. Zegadłowicza 3
  41-219 Sosnowiec
  tel. (32) 41-30-471
  Lokalizacja: Segment A, III piętro