Oddział Psychiatryczny

icon

Oddział Psychiatryczny


 • Kierownik Oddziału: lek. med. Krzysztof Klinke

  Pielęgniarka Oddziałowa: Maria Kuca-Mulak

  Liczba łóżek: 50

  Oddział Psychiatryczny powstał w maju 2006. Na początku liczył 26 łóżek i planowany był jako oddział ogólny oraz pododdział detoksykacji. Ostatecznie powstał Oddział o profilu ogólnopsychiatrycznym oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego.
  W 2013 roku oddział przeszedł gruntowny remont i został powiększony do 37 łóżek. Placówka świadczy usługi dla pacjentów z największego rejonu w okolicy w systemie całodobowym, stąd profil leczonych to głównie ostre stany w psychiatrii.
  W związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na usługi psychiatryczne w najbliższym czasie rozważana jest dalsza rozbudowa Oddziału. Oprócz zwiększenia liczby łóżek planowane jest powstanie psychiatrycznej izba przyjęć oraz dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

 • ul. Zegadłowicza 3
  41-219 Sosnowiec
  tel. (32) 41-30-431
  Lokalizacja: Segment C, parter