Oddział Psychiatryczny

icon

Oddział Psychiatryczny

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]

[restab title=”Oddział” active=”active”]


Kierownik Oddziału: lek. med. Krzysztof Klinke

Pielęgniarka Oddziałowa: Maria Kuca-Mulak

Liczba łóżek: 50

Oddział Psychiatryczny powstał w maju 2006. Na początku liczył 26 łóżek i planowany był jako oddział ogólny oraz pododdział detoksykacji. Ostatecznie powstał Oddział o profilu ogólnopsychiatrycznym oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego.
W 2013 roku oddział przeszedł gruntowny remont i został powiększony do 37 łóżek. Placówka świadczy usługi dla pacjentów z największego rejonu w okolicy w systemie całodobowym, stąd profil leczonych to głównie ostre stany w psychiatrii.
W związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na usługi psychiatryczne w najbliższym czasie rozważana jest dalsza rozbudowa Oddziału. Oprócz zwiększenia liczby łóżek planowane jest powstanie psychiatrycznej izba przyjęć oraz dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

[/restab]

[restab title=”Kontakt” ]

ul. Zegadłowicza 3
41-219 Sosnowiec
tel. (32) 41-30-431
Lokalizacja: Segment C, parter

[/restab]

[/restabs]