Poradnie

icon

Poradnie

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]
[restab title=”Informacje ogólne” active=”active” ]

Koordynator Poradni: mgr Monika Mróz

Poradnie specjalistyczne funkcjonujące w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim usytuowane są w dwóch lokalizacjach.

W Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3 zlokalizowane są poradnie: chirurgii urazowo – ortopedycznej, urologiczna, otolaryngologiczna, zdrowia psychicznego, ginekologiczno – położnicza, patologii ciąży i neonatologiczna. W planach szpitala jest modernizacja i gruntowny remont wszystkich poradni.

Budynek Przychodni Zagórze przy ul. Szpitalnej 1 poddany był generalnemu remontowi. Od czerwca 2014 roku lokalizację znalazło tutaj 16 poradni specjalistycznych: POZ, dziecięca, ginekologiczna, chirurgii ogólnej III, chirurgii ogólnej PRS, schorzeń sutka I, schorzeń sutka II, dermatologiczna, neurologiczna, leczenia bólu, otolaryngologiczna, kardiologiczna, cukrzycowa, okulistyczna, okulistyczna dla dzieci. Ponadto w tygodniu w godzinach 18.00 – 8.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta świadczymy usługi z zakresu Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla wszystkich pacjentów.

Uruchomiono nowe poradnie świadczące usługi komercyjne: geriatryczna, logopedyczna,  medycyna pracy, kardiologiczna

We wszystkich poradniach zapewniamy pacjentom szeroki zakres specjalistów, miłą i sprawną obsługę, nowoczesną aparaturę i wyposażenie, infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, miłą i sprawną obsługę oraz możliwość kontynuacji i pogłębionej diagnostyki w strukturach Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

 

[/restab]

[restab title=”Przychodnia Zagórze”]

REJESTRACJA DO PORADNI UL. SZPITALNA 1 – PRZYCHODNIA „ZAGÓRZE”
Przychodnia jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
Rejestracja tel. (32) 41 30 520

 • Poradnia Ogólna – (POZ)
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Rejestracja tel. (32) 41 30 545

 • Poradnia dla Dzieci D, D1 – (POZ)

Rejestracja tel. (32) 4130 500, 4130 501, 4130 502, 4130 503, 4130 504, 4130 505, 4130 506, 4130 507

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej – PR-S
 • Poradnia Ginekologiczna – PR-S
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej III
 • Poradnia Okulistyczna – PR-S
 • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci – PR-S
 • Poradnia Otolaryngologiczna – PR-S
 • Poradnia Cukrzycowa – PR-S
 • Poradnia Dermatologiczna PR-S
 • Poradnia Neurologiczna – PR-S
 • Poradnia Kardiologiczna – PR-S
 • Poradnia Chorób Piersi I
 • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi II
 • Poradnia Leczenia Bólu PR-S
 • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – (POZ)
 • Gabinet Położnej Środowiskowej – (POZ)
 • Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Ogólnej (POZ)
 • Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni D, D1 (POZ)

Rejestracja tel. (32) 41 30 273 – PAWILON

 • Poradnia Rehabilitacyjna

Zapraszamy Państwa na wirtualny spacer do Przychodni „Zagórze”.

By uruchomić Wirtualny Spacer proszę kliknąć na zdjęcie poniżej –
otworzy on okno z prezentacją.

Panorama Poradnie Zagórze


Zdrowie mieszkańców Sosnowca jest priorytetem działania Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Przy ogromnym wsparciu władz Miasta Sosnowca, Szpital przejął budynek Przychodni Rejonowo Specjalistycznej przy ul. Szpitalnej i w połowie 2014 r., po generalnym remoncie, uruchomiono Przychodnie „Zagórze”- Przychodnie przyjazną Pacjentowi. Zgrupowano w jednym miejscu wszystkie rodzaje funkcjonujących w Szpitalu poradni specjalistycznych. Mają one charakter poradni przyszpitalnych. Pacjenci mogą w nich kontynuować leczenie po pobycie w szpitalu i leczyć się u tych samych lekarzy, którzy opiekowali się nimi w oddziale. Przychodnia „Zagórze” służy również pozostałym Pacjentom ubezpieczonym – nieodpłatnie, zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nieubezpieczonym i nie posiadającym wymaganego skierowania – odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Nowych poradni i wysokiej klasy lekarzy specjalistów wciąż będzie przybywać.
[/restab]

[restab title=”Poradnia ul. Zegadłowicza”]

REJESTRACJA DO PORADNI UL. ZEGADŁOWICZA 3
Rejestracja tel. (32) 41 30 348

 • Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Patologii Ciąży
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Neonatologiczna i Patologii Noworodka
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna

[/restab][/restab]

[/restabs]