Poradnie

icon

Poradnie

 • Koordynator Poradni: mgr Monika Mróz

  Poradnie specjalistyczne funkcjonujące w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim usytuowane są w dwóch lokalizacjach.

  W Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3 zlokalizowane są poradnie: chirurgii urazowo – ortopedycznej, urologiczna, otolaryngologiczna, zdrowia psychicznego, ginekologiczno – położnicza, patologii ciąży i neonatologiczna. W planach szpitala jest modernizacja i gruntowny remont wszystkich poradni.

  Budynek Przychodni Zagórze przy ul. Szpitalnej 1 poddany był generalnemu remontowi. Od czerwca 2014 roku lokalizację znalazło tutaj 16 poradni specjalistycznych: POZ, dziecięca, ginekologiczna, chirurgii ogólnej III, chirurgii ogólnej PRS, schorzeń sutka I, schorzeń sutka II, dermatologiczna, neurologiczna, leczenia bólu, otolaryngologiczna, kardiologiczna, cukrzycowa, okulistyczna, okulistyczna dla dzieci. Ponadto w tygodniu w godzinach 18.00 – 8.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta świadczymy usługi z zakresu Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla wszystkich pacjentów.

  Uruchomiono nowe poradnie świadczące usługi komercyjne: geriatryczna, logopedyczna,  medycyna pracy, kardiologiczna

  We wszystkich poradniach zapewniamy pacjentom szeroki zakres specjalistów, miłą i sprawną obsługę, nowoczesną aparaturę i wyposażenie, infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, miłą i sprawną obsługę oraz możliwość kontynuacji i pogłębionej diagnostyki w strukturach Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

   

 • REJESTRACJA DO PORADNI UL. SZPITALNA 1 – PRZYCHODNIA „ZAGÓRZE”
  Przychodnia jest czynna:
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
  Rejestracja tel. (32) 41 30 520

  • Poradnia Ogólna – (POZ)
  • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  Rejestracja tel. (32) 41 30 545

  • Poradnia dla Dzieci D, D1 – (POZ)

  Rejestracja tel. (32) 4130 500, 4130 501, 4130 502, 4130 503, 4130 504, 4130 505, 4130 506, 4130 507

  • Poradnia Chirurgii Ogólnej – PR-S
  • Poradnia Ginekologiczna – PR-S
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej III
  • Poradnia Okulistyczna – PR-S
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci – PR-S
  • Poradnia Otolaryngologiczna – PR-S
  • Poradnia Cukrzycowa – PR-S
  • Poradnia Dermatologiczna PR-S
  • Poradnia Neurologiczna – PR-S
  • Poradnia Kardiologiczna – PR-S
  • Poradnia Chorób Piersi I
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi II
  • Poradnia Leczenia Bólu PR-S
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – (POZ)
  • Gabinet Położnej Środowiskowej – (POZ)
  • Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Ogólnej (POZ)
  • Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni D, D1 (POZ)

  Rejestracja tel. (32) 41 30 273 – PAWILON

  • Poradnia Rehabilitacyjna

  Zapraszamy Państwa na wirtualny spacer do Przychodni „Zagórze”.

  By uruchomić Wirtualny Spacer proszę kliknąć na zdjęcie poniżej –
  otworzy on okno z prezentacją.

  Panorama Poradnie Zagórze


  Zdrowie mieszkańców Sosnowca jest priorytetem działania Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Przy ogromnym wsparciu władz Miasta Sosnowca, Szpital przejął budynek Przychodni Rejonowo Specjalistycznej przy ul. Szpitalnej i w połowie 2014 r., po generalnym remoncie, uruchomiono Przychodnie „Zagórze”- Przychodnie przyjazną Pacjentowi. Zgrupowano w jednym miejscu wszystkie rodzaje funkcjonujących w Szpitalu poradni specjalistycznych. Mają one charakter poradni przyszpitalnych. Pacjenci mogą w nich kontynuować leczenie po pobycie w szpitalu i leczyć się u tych samych lekarzy, którzy opiekowali się nimi w oddziale. Przychodnia „Zagórze” służy również pozostałym Pacjentom ubezpieczonym – nieodpłatnie, zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nieubezpieczonym i nie posiadającym wymaganego skierowania – odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Nowych poradni i wysokiej klasy lekarzy specjalistów wciąż będzie przybywać.

 • REJESTRACJA DO PORADNI UL. ZEGADŁOWICZA 3
  Rejestracja tel. (32) 41 30 348

  • Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Poradnia Patologii Ciąży
  • Poradnia Ginekologiczna
  • Poradnia Neonatologiczna i Patologii Noworodka
  • Poradnia Urologiczna
  • Poradnia Otolaryngologiczna