Zakład Diagnostyki Obrazowej

icon

Zakład Diagnostyki Obrazowej


 • Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej:
  lek. med. Joanna Witkowska – Klinke

  Pielęgniarka Koordynująca: Małgorzata Niemiec

  W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przyjmujemy Pacjentów w obu lokalizacjach.
  Przy ul. Zegadłowicza mieszczą się poniższe pracownie:
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej, gdzie oprócz zdjęć klasycznych możliwe jest wykonanie badań rtg z podaniem środka kontrastowego np. wlewu kontrastowego z obrazowaniem jelita grubego, urografii, diagnostyki górnego odcinka przewodu pokarmowego.
  • Pracownia Mammografii, gdzie wykonujemy badania na zlecenie lekarza oraz w ramach programu profilaktyki raka piersi.
  • Pracownia USG
  • Pracownia Tomografii Komputerowej z najwyższej klasy aparatem 65- rzędowym, 128 warstwowym, który służy wszystkim Pacjentom zgłaszającym się do Oddziałów Szpitala.

  Zakład Diagnostyki Obrazowej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3 wykonuje bez skierowania, bezpłatną  MAMMOGRAFIĘ w ramach programu zdrowotnego NFZ dla kobiet w wieku 50-69 lat

  Przy ul. Szpitalnej zapraszamy do:
  • Pracowni Rezonansu magnetycznego
  • Pracowni Tomografii Komputerowej (w obu wymienionych pracowniach realizujemy świadczenia w ramach umowy z NFZ).
  • Pracowni USG, gdzie także wykonujemy badania przepływów naczyniowych.
  • Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej.

  We wszystkich Pracowniach świadczymy usługi komercyjne według cennika , który znajduje się na stronie Szpitala.

  Świadczenia realizujemy przez wysoko wykwalifikowany zespół lekarski, pielęgniarski i techników elektroradiologii.

  Zakład Diagnostyki Obrazowej jest najlepiej wyposażonym zakładem diagnostyki wśród szpitali powiatowych. Przy ul. Zegadłowicza działają pracownie tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego. Z początkiem 2015 r. Szpital uruchomił nowy 64 – rzędowy tomograf komputerowy. W Zakładzie Diagnostyki obrazowej pracują trzy aparaty RTG i trzy aparaty USG, w tym z głowicą Dopplera i UKG. Dużej klasy specjaliści radiolodzy dokonują pod kontrolą USG biopsje, a nawet zabiegi usunięcia guza. We własne USG wyposażone są również niektóre oddziały: geriatryczny, urologiczny, ginekologiczno-położniczy oraz poradnie (chorób sutka, ginekologiczna). Posiadający wysokie oceny komitetu monitorującego mammograf służy wykonywaniu badan piersi u kobiet w ramach programu finansowane z NFZ oraz za skierowaniem.
  Diagnostyka obrazowa warunkuje szybką i trafną diagnozę, od której często zależy powodzenie leczenia. Dlatego Sosnowiecki Szpital Miejski przywiązuje tak dużą wagę do tej dziedziny. Wszystkie badania radiologiczne są dostępne nieodpłatnie w ramach limitów kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także odpłatne ze skierowaniem.

  Zobacz relację z inauguracji nowoczesnego tomografu przy ul. Zegadłowicza

 • Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej
  lek. med. Joanna Witkowska – Klinke
  tel. (32) 41-30-280


  Rejestracja USG, RTG (ul. Szpitalna 1)
  w godz. 8.00-18.00 (dni robocze)
  tel. (32) 41-30-281
  tel. (32) 41-30-282

  Rejestracja TK i MR (ul. Szpitalna 1)
  w godz. 8.00-18.00 (dni robocze)

  osobiście z oryginałem skierowania

  Godziny działania pracowni:
  USG: 8.00-17.00
  RTG: 8.00-17.00
  TK: 8.00-20.00 (w dni robocze); 8.00-13 (soboty i niedziele)
  MR: 8.00-18.00 (w dni robocze); 8.00-18.00 (w soboty)


  Rejestracja RTG i MMG (ul. Zegadłowicza)
  w godz. 7.00-14.30

  tel. (32) 41-30-368

  Godziny działania pracowni RTG: 8.00-12.00

  Rejestracja USG (ul. Zegadłowicza)
  w godz. 7.00-14.30
  tel. (32) 41-30-343

  Godziny działania pracowni USG: 8.00-13.00

   

 • LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
  Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR)
  1.MR kręgosłupa (jeden odcinek) przed i po kontraście550,50
  2.MR przysadki mózgowej przed i po kontraście550,50
  3.MR głowy przed i po kontraście550,00
  4.MR (jeden staw) z kontrastem530,00
  6.MR prostaty przed i po kontraście530,00
  7.MR miednicy przed i po kontraście560,00
  8.MR macicy przed i po kontraście560,00
  9.MR trzustki przed i po kontraście560,00
  10.MR wątroby przed i po kontraście560,00
  11.MR nerek przed i po kontraście560,00
  12.MR nadnerczy przed i po kontraście560,00
  13.MR innej okolicy anatomicznej przed i po kontraście530,00
  14.MR głowy bez kontrastu460,00
  15.MR przysadki mózgowej bez kontrastu460,00
  16.MR angio głowy550,00
  17.MRCP500,00
  18.MR (jeden staw) bez kontrastu460,00
  19.MR innej okolicy anatomicznej bez kontrastu450,00
  Pracownia Tomografii Komputerowej (TK)
  27.TK badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym (łącznie)320,00
  28.TK jamy brzusznej bez i ze środkiem kontrastowym350,00
  29.TK miednicy bez i ze środkiem kontrastowym350,00
  30.TK klatki piersiowej bez i ze środkiem kontrastowym360,00
  31.TK innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym360,00
  32.TK dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i ze środkiem kontrastowym520,00
  33.TK badanie głowy bez środka kontrastowego210,00
  34.TK klatki piersiowej bez środka kontrastowego270,00
  35.TK kręgosłupa lędźwiowego bez środka kontrastowego270,00
  36.TK kręgosłupa piersiowego bez środka kontrastowego270,00
  37.TK kręgosłupa szyjnego bez środka kontrastowego270,00
  38.TK miednicy bez środka kontrastowego270,00
  39.TK jamy brzusznej bez środka kontrastowego270,00
  40.TK stawu kolanowego bez środka kontrastowego270,00
  41.TK stawu biodrowego bez środka kontrastowego270,00
  42.TK stawu skokowego bez środka kontrastowego270,00
  43.TK stawu barkowego bez środka kontrastowego270,00
  44.TK stawu łokciowego bez środka kontrastowego270,00
  45.TK nadgarstka bez środka kontrastowego270,00
  46.TK klatki piersiowej HRCT270,00
  47.TK badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego270,00
  48.TK ANGIO naczyń szyjnych530,00
  49.TK ANGIO aorty piersiowej530,00
  50.TK ANGIO aorty brzusznej530,00
  51.TK ANGIO tętnic płucnych530,00
  52.TK ANGIO naczyń mózgowych530,00
  53.TK ANGIO aorty530,00
  54.TK ANGIO naczyń kończyn530,00
  55.Wirtualna kolonoskopia TK530,00
  Pracownia Rentgenowska (RTG)
  56.Cholangiografia przez dren130,00
  57.Cystografia140,00
  58.Histerosalpinografia240,00
  59.Mammografia75,00
  60.Mammografia (jedna pierś/jedna strona)40,00
  61.Pasaż jelitowy125,00
  62.Zdjęcie RTG jamy brzusznej na stojąco45,00
  63.Zdjęcie RTG jamy brzusznej35,00
  64.Zdjęcie RTG klatki piersiowej P-A30,00
  65.Zdjęcie RTG klatki piersiowej – bok36,90
  66.Zdjęcie RTG klatki piersiowej – P-A + bok45,00
  67.Zdjęcie RTG klatki piersiowej A-P u dzieci40,00
  68.Zdjęcie RTG kości oczodołu30,00
  69.Skolioza kręgosłupa (TH i LS w projekcji A-P)30,00
  70.Skopia płuc35,00
  71.Skopia płuc + zdjęcie RTG60,00
  72.Sylwetka serca P-A + bok z kontrastem60,00
  73.Urografia175,00
  74.Wlew jelita grubego170,00
  75.Zdjęcie celowane na siodełko tureckie30,00
  76.Zdjęcie RTG czaszki (2 projekcje)30,00
  77.Badanie RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego75,00
  78.Badanie RTG stawów krzyżowo-biodrowych A-P35,00
  79.Zdjęcie RTG kości nadgarstka A-P + bok30,00
  80.Zdjęcie RTG kości nosowej30,00
  81.Zdjęcie RTG kości ogonowej A-P + bok35,00
  82.Zdjęcie RTG kości piętowej28,00
  83.Zdjęcie RTG kości przedramienia A-P + bok32,00
  84.Zdjęcie RTG kości ramiennej A-P + bok32,00
  85.Zdjęcie RTG kości udowej A-P + bok35,00
  86.Zdjęcie RTG łokcia A-P + bok30,00
  87.Zdjęcie RTG łopatki32,00
  88.Zdjęcie RTG miednicy32,00
  89.Zdjęcie RTG mostka28,00
  90.Zdjęcie RTG obojczyka30,00
  91.Zdjęcie RTG palca30,00
  92.Zdjęcie RTG palców dłoni30,00
  93.Zdjęcie RTG podudzia A-P + bok32,00
  94.Zdjęcie RTG dłoni A-P + bok35,00
  95.Zdjęcie RTG porównawcze rąk32,00
  96.Zdjęcie RTG stawu barkowego32,00
  97.Zdjęcie RTG stawu biodrowego32,00
  98.Zdjęcie RTG stawów biodrowo-osiowych35,00
  99.Zdjęcie RTG kolan porównawcze30,00
  100.Zdjęcie RTG stawu skokowego A-P + bok30,00
  101.Zdjęcie RTG stopy A-P + bok30,00
  102.Zdjęcie RTG stopy porównawcze32,00
  103.RTG kręgosłupa krzyżowo-guzicznego32,00
  104.Zdjęcie RTG lędźwiowego odcinka kręgosłupa A-P + bok28,00
  105.Zdjęcie RTG piersiowego odcinka kręgosłupa A-P + bok32,00
  106.Zdjęcie RTG szyjnego odcinka kręgosłupa A-P + bok28,00
  107.Zdjęcie RTG szyjnego odcinka kręgosłupa (w projekcji skośnej)35,00
  108.Zdjęcie RTG zatok obocznych nosa21,00
  109.Zdjęcie RTG żeber30,00
  110.Zdjęcie RTG żuchwy30,00
  111.Zdjęcie RTG śródstopia30,00
  112.Zdjęcie RTG kości skaliste – wyrostek sutkowy35,00
  113.Zdjęcie RTG stawy skroniowo-żuchwowe35,00
  114.Zdjęcie RTG twarzoczaszki30,00
  115.Zdjęcie RTG szczytów płuc30,00
  116.Zdjęcie RTG kość krzyżowa z ogonową35,00