Izba Przyjęć

icon

Izba Przyjęć

Kierownik Izby Przyjęć:

 • p.o Oddziałowa: mgr Dorota Smędzik

  Izba Przyjęć I przy ul. Szpitalnej nową jakość zyskała na początku 2015 roku. W wyniku gruntownej modernizacji Izba Przyjęć w Zagórzu, powiększyła się dwukrotnie i stała się bardziej przestronna. Wszystko zostało wymienione na nowe: pomieszczenia i sprzęt. Przeorganizowano punkt przyjęć, rejestrację, gabinety zabiegowe i pokoje badań, co znacząco wpłynęło na zwiększenie jakości pobytu pacjentów i pracy personelu. Dzięki modernizacji i zwiększeniu ilości pomieszczeń jakość i komfort obsługi Pacjentów jest jeszcze lepszy.

  W Izbie przyjęć wprowadzony jest system segregacji medycznej pacjentów – TRIAGE.

  Zobacz relację z uroczystego otwarcia zmodernizowanych pomieszczeń Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej


  Izba Przyjęć


 • p.o Oddziałowa: Iwona Kot

  Izba Przyjęć II jest jednostką organizacyjną szpitala, która pracuje w trybie ciągłym. Całodobowo udziela się pomocy chorym i poszkodowanym. Pomieszczenia i ich wyposażenie dostosowane są do potrzeb związanych z rodzajem udzielonych świadczeń.

  W obrębie Izby Przyjęć znajdują się:

  • 2 pokoje zabiegowe chirurgiczne
  • Gipsownia
  • Pokój pomocy doraźnej wyposażony w respirator ,defibrylator, pulsoksymetr,
  • Walizka reanimacyjna , kardiomonitor,ssaki , tlen , zestaw reanimacyjny
  • 2 pokoje badań
  • Izolatka
  • Rejestracja przyjęć planowych
  • Rejestracja pomocy doraźnej
  • Pracownia TK.

  Izba Przyjęć szpitala przyjmuje pacjentów zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza, przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego, zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia. W Izbie przyjęć wprowadzony jest system segregacji medycznej pacjentów – TRIAGE.

  W Izbie Przyjęć przyjmuje się również pacjentów w trybie planowym do oddziałów szpitalnych w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

  Średnio-miesięcznie w Izbie Przyjęć II przyjmuje się około 1670 pacjentów