Oddział Chorób Wewnętrznych I

icon

Oddział Chorób Wewnętrznych I

  • Kierownik Oddziału: lek. Daniela Rubisz-Warmuz, specjalista chorób wewnętrznych
    Pielęgniarka Oddziałowa: mgr pielęgniarstwa Małgorzata Zaborowska, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

    Liczba łóżek: 30, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

    Oddział Chorób Wewnętrznych I prowadzi diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia, przewodu pokarmowego, oddechowego, chorób nerek, zaburzeń metabolicznych i endokrynologicznych, chorób układu ruchu. Oddział dysponuje pracownią nieinwazyjnych badań układu krążenia i układu oddechowego, w której przeprowadzane są testy wysiłkowe, badania spirometryczne, 24-godzinne monitorowanie ekg met. Holtera, badania echokardiograficzne.
    Współpraca z Oddziałem Kardiologii Polskiej Grupy Medycznej zlokalizowanym w budynku szpitala pozwala na poszerzenie diagnostyki kardiologicznej o badanie koronarograficzne oraz leczenie inwazyjne.
    Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Endoskopii, Pracownią Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownią Radiologii), Pracownią USG, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pozostałymi oddziałami szpitalnymi.
    Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych i staży z zakresu chorób wewnętrznych dla lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny.

  • Lokalizacja:
    ul. Zegadłowicza 3
    41-219 Sosnowiec

    Lokalizacja Oddziału: budynek A, I piętro
    • (32) 41 30 332 – Pielęgniarka Oddziałowa
    • (32) 41 30 333 – Pokój lekarski
    • e-mail: o.chorobwewnetrznych1@szpital.sosnowiec.pl