Pracownie

icon

Pracownie

1. Pracownia Echokardiografii

2. Gabinet krioterapii

3. Gabinet audiometrii

4. Gabinet EKG

5. Laboratorium Analityczne I

6. Pracownia MR

7. Pracownia TK I

8. Pracownia RTG I

9. Pracownia USG I

1. Pracownia Endoskopii i Kolonoskopii,

2. Pracownia USG,

3. Laboratorium Analityczne II,

4. Pracownia RTG II,

5. Pracownia Mammografii,

6. Pracownia TK II,

7. Pracownia EEG,

8. Pracownia Dopplerowska

9.  Pracownia EMG i Potencjałów Wywołanych