Zarząd Szpitala

Zarząd Spółki:
icon

Prezes Zarządu:
Dariusz Skłodowski

Tel.: (32) 41 30 111

Członek Zarządu:
Robert Mędrala

Tel.: (32) 41 30 111

Członek Zarządu:
Włodzimierz Daniłowicz
Tel.: (32) 41 30 111

Rada Nadzorcza:
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Kustosik
Krzysztof Kuźniewski

Dane Wspólnika:

Gmina Sosnowiec
REGON: 276255482