Zarząd Szpitala

Zarząd Spółki:
icon

Prezes Zarządu:
Aneta Kawka

tel.: (32) 41 30 111

Członek Zarządu:
Dorota Suchy

tel.: (32) 41 30 111

Rada Nadzorcza:

Małgorzata Ochęduszko – Ludwik
Agnieszka Gładysz
Janusz Okrzesik

Dane Wspólnika:

Gmina Sosnowiec
REGON: 276255482