Oddziały

ul. Szpitalna 1,
41-219 Sosnowiec
1. Oddział Chorób Wewnętrznych I p.o. Kierownik Oddziału:
lek. med. Cezary Ruszkiewicz
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
Mariola Woźniak
tel. (32) 4130- 212
2. Oddział Chorób Wewnętrznych III
p.o. Kierownika Oddziału:
lek. med. Aneta Kruszec
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
Mirosława Banaś
tel. (32) 4130- 221
3. Oddział Skórno-Wenerologiczny
Kierownik Oddziału:
lek. med. Anita Lewartowska-Białek
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
Barbara Jędruszek
tel. (32) 4130- 252
4. Oddział Geriatrii
Kierownik Oddziału:
dr. n. med. Anna Witiuk-Misztalska
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
Maria Lipska
tel. (32) 4130- 197
5. Oddział Udarowy
Kierownik Oddziału:
dr n. med. Jacek Gajos
Pielęgniarka Oddziałowa:
Klaudia Dybich
tel. (32) 4130- 232
6. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Kierownik Oddziału:
lek. med. Ewa Szmigiel
Pielęgniarka Oddziałowa:
Katarzyna Dulęba
tel. (32) 4130- 261
7. Oddział Neurologii
p.o. Kierownik Oddziału:
dr n. med. Maciej Grechuta
Pielęgniarka Oddziałowa:
Bożena Grzybowska
tel. (32) 4130- 240
8. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Kierownik Zakładu:
Lidia Jeleń
Pielęgniarka Oddziałowa:
Beata Noga
tel. (32) 4130- 211
ul. Zegadłowicza,
41-200 Sosnowiec
9. Oddział Chorób Wewnętrznych II
Kierownik Oddziału:
dr n. med. Michał Petelenz
Pielęgniarka Oddziałowa:
Halina Narwojsz
tel. (32) 4130- 471
10. Oddział Chirurgii Ogólnej
z Otolaryngologią

Kierownik Oddziału:
dr n. med. Dariusz Dusza
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
Agnieszka Marzec
tel. (32) 4130- 441
11. Oddział Otolaryngologii
Kierownik Oddziału:
dr n. med. Mariusz Kozłowski
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
Beata Łatacz
tel. (32) 4130- 442
12. Oddział Urologii
Kierownik Oddziału:
lek. med. Andrzej Noga
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
Ewa Pyszczek
tel. (32) 4130- 452
13. Oddział Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator Oddziału:
dr n. med. Bogdan Wójcik
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Agnieszka Franczak
tel. (32) 4130- 461
14. Oddział Anestezjologii
Kierownik Oddziału:
lek. med. Urszula Jarzębiak-Starzewska
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
Dorota Pietras
15. Blok Operacyjny
Kierownik Bloku:
lek. med. Grzegorz Mendrek
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
Ewa Adamuszek
16. Oddział Psychiatryczny
Kierownik Oddziału:
lek. med. Krzysztof Klinke
Pielęgniarka Oddziałowa:
Maria Kuca-Mulak
tel. (32) 4130- 431
17. Oddział Psychiatryczny
dla Chorych Somatycznie

Kierownik Oddziału:
lek. med. Danuta Brzózka-Jałowiecka
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
Jadwiga Żelazny
tel. (32) 4130- 482
18. Oddział Ginekologiczno - Położniczy
Kierownik Oddziału:
dr n.med. Krzysztof Gościniewicz
Pielęgniarka Oddziałowa:
Maria Litewka
tel. (32) 4130- 371
19. Oddział Noworodków i Wcześniaków
Kierownik Oddziału:
lek. med. Ewa Płachta
Pielęgniarka Oddziałowa:
Iwona Sanecka
tel. (32) 4130- 381Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009-2010r. v.2.1