• Strona główna
  • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez techników elektroradiologii (składanie ofert do 26.06.2019 r., do godz. 09:00) UNIEWAŻNIONY
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez techników elektroradiologii (składanie ofert do 26.06.2019 r., do godz. 09:00) UNIEWAŻNIONY

14 czerwca, 2019

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm. ) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O.

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111, fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: usługi obrazowania medycznego

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii

Unieważnienie konkursu

Pliki do pobrania: