• Strona główna
  • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach: Kardiologicznej, Cukrzycowej i Poradni Leczenia Bólu (składanie ofert do 24.06.2019 r., do godz. 09:00) ROZSTRZYGNIĘTY
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach: Kardiologicznej, Cukrzycowej i Poradni Leczenia Bólu (składanie ofert do 24.06.2019 r., do godz. 09:00) ROZSTRZYGNIĘTY

11 czerwca, 2019

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 01/06/2019/11

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm. ) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O.

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111, fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zakres pierwszy: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w Poradni Kardiologicznej przez lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii,

Zakres drugi: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diabetologii w Poradni Cukrzycowej w obiekcie przy ul. Szpitalnej 1, przez lekarzy specjalistów z zakresu diabetologii,

Zakres drugi: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Poradni Leczenia Bólu w obiekcie przy ul. Szpitalnej 1, przez lekarzy specjalistów.

Rozstrzygnięcie konkursu poradnie

Pliki do pobrania: