- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Seniorzy poznali swoje prawa, jako pacjenci

Naczelna Pielęgniarka Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego mgr Renata Póda poprowadziła bezpłatny wykład dla seniorów pt. „Prawa Pacjenta”. Wystąpienie odbyło się 11 maja 2016 roku w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sosnowieckiej Wyższej Szkole Humanitas. Ponad setka słuchaczy dowiedziała się m.in. o prawach pacjenta, w tym prawie do informacji i dokumentacji medycznej oraz poszanowania intymności i godności pacjenta, konsekwencjach zawinionego naruszenia praw pacjenta, zasad i trybie ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Przybliżona została także rola instytucji rzecznika praw pacjenta.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem, a po jego zakończeniu mgr Póda długo odpowiadała na pytania seniorów, żywo zaciekawionych omawianymi zagadnieniami.

Wykład poprzedziła prezentacja Pani Agnieszki Płazak pracownika Działu Jakości i Rozwoju, przedstawiająca cele i zadania Szpitala oraz jego działalność leczniczą i profilaktyczno-edukacyjną.
[1]

Wykład prawa pacjenta