Laboratorium

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Pacjentów, Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. obok usług bezpłatnych świadczonych w ramach kontraktu z NFZ, oferuje także Państwu możliwość skorzystania z wizyt pełnopłatnych (komercyjnych).

Laboratorium
icon
 • Kompleksowa obsługa 7 dni w tygodniu – ul. Szpitalna 1


  Komercyjny Punkt Pobrań zlokalizowany jest w bezpośredniej bliskości pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szpitalnej 1 i kompleksowo obsługuje Pacjentów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego w systemie 7 dni w tygodniu:

  • → Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00.
  • → W soboty, niedziele 8:30 – 18:00
  • → Odbiór wyników badań – 24 godziny na dobę.

  Dla zwiększenia wygody pacjentów zapewniamy umiejscowienie wszystkich czynności związanych z wykonywaniem usługi pobrania materiału do badań laboratoryjnych w jednym miejscu.

  • → Zapewniamy miłą i profesjonalną obsługę
  • → Szybkie i sprawne dopełnienie formalności
  • → Fachowe poradnictwo w wyborze badań laboratoryjnych
  • → Atrakcyjne pakiety badań diagnostycznych – szczegóły w zakładce Cennik Usług

  Więcej informacji na temat Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. TUTAJ

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 • LP.Proponowane badania / konsultacjeCena*
  1.Leukocyty metoda komorowa6,00
  2.Morfologia krwi obwodowej 18-parametrowa (pobranie z palca)8,00
  3.Morfologia krwi obwodowej 18-parametrowa (pobranie z żyły)7,00
  4.OB (pobranie z żyły)5,00
  5.Płytki krwi (Trombocyty) metoda komorowa6,00
  6.Retikulocyty8,00
  7.Rozmaz krwi obwodowej (leukogram)8,00
  8.Oporność osmotyczna18,00
  9.Obecność eozynofili w wymazie z nosa (ocena dostarczonego preparatu)10,00
  10.Pobranie materiału4,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP.Proponowane badania / konsultacjeCena*
  1.Czas APTT (kaolinowo-kefalinowy)7,00
  2.Czas protrombinowy, wskaźnik protrombiny, INR (+ fibrynogen z PT)7,00
  3.D-dimery – ilościowo43,00
  4.Fibrynogen metodą Claussa14,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP.Proponowane badania / konsultacjeCena*
  1.Grupa krwi w układzie ABO i Rh z przeglądowym badaniem przeciwciał49,00
  2.Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)30,00
  3.Badanie alloprzeciwciał PTA-PEG37,00
  4.Badanie alloprzeciwciał PTA-LISS37,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP.Proponowane badania / konsultacjeCena*
  1.Klirens kreatyniny (surowica, mocz DZM)12,00
  2.CREA Kreatynina (mocz DZM)7,00
  3.CALC Wapń w surowicy5,00
  4.AMYL Amylaza ( mocz)7,00
  5.ALAT Aminotransferaza alaninowa6,00
  6.ALP Alkaliczna fosfataza6,00
  7.AMYL Amylaza (surowica)7,00
  8.ASPAT Aminotransferaza asparaginianowa6,00
  9.CALC Wapń w moczu (DZM)7,00
  10.CHOL Cholesterol całkowity6,00
  11.CK Kinaza kreatynowa10,00
  12.CK­MB Frakcja sercowa CK10,00
  13.CREA Kreatynina (surowica) z GFR5,00
  14.Elektroforeza białek (proteinogram)18,00
  15.Elektrolity (Sód, Potas, Chlorki) (surowica)18,00
  16.Elektrolity (Sód, Potas, Chlorki) (mocz)21,00
  17.Fe Żelazo6,00
  18.Gazometria (równowaga kwasowo­zasadowa)49,00
  19.GGTP Gammaglutamylotransferaza7,00
  20.GLUC Glukoza (surowica)6,00
  21.GLUC Glukoza w moczu (mocz ranny lub DZM)5,00
  22.HbA1c Hemoglobina glikowana31,00
  23.HDL­CHOL Frakcja HDL (met. bezpośrednia)8,00
  24.Anty­HCV2,00
  25.MG Magnez7,00
  26.PHOS Fosfor (surowica)7,00
  27.TBIL Bilirubina całkowita6,00
  28.Test tolerancji glukozy (krzywa 2­punktowa)12,00
  29.Test tolerancji glukozy (krzywa 3­punktowa)18,00
  30.TIBC Zdolność wiązania żelaza (UIBC)10,00
  31.TP Białko6,00
  32.TRIG Trójglicerydy6,00
  33.URCA Kwas moczowy (surowica)6,00
  34.UREA Mocznik (surowica)6,00
  35.Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL) 1620,00
  36.PHOS Fosfor (mocz)7,00
  37.URCA Kwas moczowy (mocz)6,00
  38.UREA Mocznik (mocz)6,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP.Proponowane badania / konsultacjeCena*
  1.Badanie kału na krew utajoną12,00
  2.Badanie kału na pasożyty (1 próbka)8,00
  3.Badanie moczu na glukozę i aceton5,00
  4.Badanie ogólne moczu z osadem7,00
  5.Badanie ogólne płynu mózgowo­rdzeniowego z osadem PMR24,00
  6.Białko Bence­Jonesa w moczu (próba jakościowa)7,00
  7.Białko w moczu (mocz ranny lub DZM)6,00
  8.Kał nas stopień strawienia11,00
  9.Oznaczenia antygenu Giardia lamblia w kale24,00
  10.Test ciążowy z możliwością oznaczenia w surowicy lub w moczu14,00
  11.Badanie ogólne płynów z jam ciała24,00
  12.Liczba Addisa8,00
  13.Wymaz z pochwy na obecność plemników (ocena dostarczonego preparatu)12,00
  14.Wymaz na czystość pochwy (ocena dostarczonego preparatu)22,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP.Proponowane badania / konsultacjeCena*
  1.ASO lateks – metoda jakościowa12,00
  2.CRP test ilościowy18,00
  3.RF lateks12,00
  4.RPR Syphylis7,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP.Proponowane badania / konsultacjeCena*
  1.Antygen Hbs HbsAg18,00
  2.FT317,00
  3.FT417,00
  4.TSH (test III generacji)20,00
  5.PSA18,00
  6.Vit. B1230,00
  7.Troponina I24,00
  8.Anty­HCV24,00
  9.Antygen Hbs HbsAg – test potwierdzenia49,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP.Proponowane badania / konsultacje – Zawarcie umowy wymaga zgody Koordynatora Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.Cena*
  1.Próba zgodności serologicznej74,00
  2.Alkohol etylowy (etanol)37,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP.Proponowane badania / konsultacjeCena brutto w PLN
  1.ACTH22,00
  2.Androstendion19,00
  3.DHEA21,00
  4.DHEAS19,00
  5.Estradiol16,00
  6.FHS16,00
  7.Kalcytonina33,00
  8.Kortyzol18,00
  9.LH16,00
  10.Parathormon18,00
  11.Progesteron16,00
  12.Prolaktyna16,00
  13.Testosteron16,00
  14.T314,00
  15.T414,00
  16.Wolny estriol19,00
  17.Wolny testosteron21,00
  18.17­-OH progesteron18,00
  19.17­-OH w DZM30,00
  20.17­-KS w DZM30,00
  21.ß ­-HCG16,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP.Proponowane badania / konsultacjeCena*
  1.AFP16,00
  2.ß­2 mikroglobulina23,00
  3.CA12519,00
  4.CA 19­-919,00
  5.CA 15­-319,00
  6.CEA16,00
  7.Frakcja wolna PSA20,00
  8.TPS53,00
  9.S­100135,00
  10.HE-444,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP.Proponowane badania / konsultacjeCena*
  1.Anty HAV total26,00
  2.Anty HAV IgM26,00
  3.Anty Hbe21,00
  4.Anty Hbc total21,00
  5.Anty Hbc Ig M23,00
  6.Anty Hbs14,00
  7.Anty HIV 4 gen Ag/Ab17,00
  8.Borelia IgG w surowicy18,00
  9.Borelia IgG w PMR25,00
  10.Borelia IgM w surowicy18,00
  11.Borelia IgM w PMR25,00
  12.Borelia Western Blot104,00
  13.Chlamydia pneumoniae IgG21,00
  14.Chlamydia pneumoniae IgM21,00
  15.Chlamydia trachomatis IgG21,00
  16.Chlamydia trachomatis IgM21,00
  17.CMV awidność43,00
  18.CMV IgG18,00
  19.CMV IgM18,00
  20.EBV Ig G21,00
  21.EBV Ig M21,00
  22.FTA35,00
  23.FTA­ ABS35,00
  24.Hbe Ag23,00
  25.Rubella IgG18,00
  26.Rubella IgM18,00
  27.Toxoplazma awidność43,00
  28.Toxoplazma IgG17,00
  29.Toxoplazma IgM17,00
  30.VDRL12,00
  31.Przeciwciała przeciwko H. Pylori IgG – metoda ilościowa17,00
  32.Borelia Western Blot IgM104,00
  33.Herpes simplex IgG19,00
  34.Herpes simplex IgM19,00
  35.Przeciwciała przeciwko H. Pylori IgM- metoda ilościowa17,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP.Proponowane badania / konsultacjeCena *
  1.IgA30,00
  2.IgE całkowite16,00
  3.IgG wPMR17,00
  4.IgG w surowicy14,00
  5.IgM14,00
  6.Immunofiksacja250,00
  7.Profil ANA35,00
  8.Przeciwciała anty-CCP33,00
  9.Przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgG30,00
  10.Przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgM30,00
  11.Przeciwciała anty – TPO18,00
  12.Przeciwciała okołojądrowe granulocytów obojętnochłonnych pANCA35,00
  13.Przeciwciała przeciwko antygenom mikrosomowym komórek wątrobowych i nerkowych LKM24,00
  14.Przeciwciała przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych GBM45,00
  15.Przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych cANCA35,00
  16.Przeciwciała przeciwcytoplazmatyczne ACPA24,00
  17.Przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA – dsDNA25,00
  18.Przeciwciała przeciwjądrowe ANA18,00
  19.Przeciwciała przeciwko endomysium w klasie IgA30,00
  20.Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka PCA55,00
  21.Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA24,00
  22.Przeciwciała przeciwmitochondrialne AMA24,00
  23.Przeciwciała przeciwplemnikowe30,00
  24.Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny94,00
  25.Przeciwciała przeciw receptorom TSH33,00
  26.Przeciwciała przeciwko rozpuszczalnym antygenom wątroby SLA85,00
  27.Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie19,00
  28.Przeciwciała przeciwko glutamatodekarboksylazie GADA65,00
  29.Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA30,00
  30.Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG30,00
  31.Przeciwciała antygliadynowe IgA40,00
  32.Przeciwciała antygliadynowe IgG40,00
  33.Przeciwciała przeciw pemfigoidowi skóry100,00
  34.Przeciwciała przeciwpłytkowe200,00
  35.Przeciwciała przeciwko endomysium w klasie IgG30,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP.Proponowane badania / konsultacjeCena*
  1.ACP8,00
  2.α-1antytrypsyna30,00
  3.ASO met ilościowa11,00
  4.Bilirubina bezpośrednia7,00
  5.Ceruloplazmina18,00
  6.Cholinesteraza18,00
  7.C-peptyd18,00
  8.Cynkprotoporfiryna we krwi75,00
  9.Erytropoetyna45,00
  10.Ferrytyna16,00
  11.Homocysteina22,00
  12.Insulina19,00
  13.Kwas delta-aminolewulinowy w moczu60,00
  14.Kwas foliowy19,00
  15.Kwas MHM w DZM30,00
  16.Kwas mlekowy30,00
  17.Kwas 5-OH – indolooctowy w DZM30,00
  18.Kwas walproinowy17,00
  19.Latex anty nDNA12,00
  20.Latex LE7,00
  21.LDH7,00
  22.Odczyn Waalera – Rosego10,00
  23.Porfiryny w moczu79,00
  24.Porfobilinogen w moczu90,00
  25.Poziom litu14,00
  26.Seromukoid11,00
  27.Transferyna18,00
  28.Tyreoglobulina23,00
  29.Wankomycyna129,00
  30.Wapń zjonizowany8,00
  31.Albumina8,00
  32.IgE specyficzne glista ludzka22,00
  33.Mikroalbumina w moczu25,00
  34.Miedź w surowicy14,00
  35.Miedź w DZM21,00
  36.Antytrombina III30,00
  37.Lipaza8,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP.Proponowane badania / konsultacjeCena brutto w PLN
  1.Pakiet Ogólny:

  Morfologia krwi obwodowej, OB, Badanie ogólne moczu z osadem, Glukoza w surowicy, Elektrolity, Trójglicerydy, Cholesterol całkowity, LDL cholesterol, HDL cholesterol

  45,00
  2.Pakiet Wątrobowy:

  ALAT, AST, ALP, Bilirubina całkowita, GGTP, HbsAg, Anty-HCV

  50,00
  3.Pakiet Nerkowy:

  Badanie ogólne moczu, Elektrolity, Mocznik w surowicy, Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w surowicy, Białko całkowite w surowicy

  30,00
  4.Pakiet Kostny:

  Wapń w surowicy, Fosfor w surowicy, ALP, PTH, Kalcytonina

  50,00
  5.Pakiet Trzustkowy:
  Amylaza w surowicy, Amylaza w moczu, Glukoza w surowicy
  15,00
  6.Pakiet Reumatyczny:
  Morfologia krwi obwodowej, CRP,OB, ASO, RF, Kwas moczowy w surowicy, p/c ANA, p/c anty – CCP
  80,00
  7.Pakiet Tarczycowy:

  TSH, fT4, fT3, p/c anty – TPO

  50,00
  8.Pakiet Lipidowy:

  Cholesterol, Trójglicerydy, HDL cholesterol, LDL cholesterol

  15,00
  9.Pakiet Sercowy:

  Elektrolity, CK, CK – MB, Troponina, AST, Trójglicerydy, Cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, D – dimery

  85,00
  10.Pakiet dla Kobiet po 40 roku życia:

  Pakiet ogólny, Wapń w surowicy, Fosfor w surowicy, Magnez w surowicy, Kwas moczowy w surowicy, TSH, Estradiol, Progesteron

  100,00
  11.Pakiet dla Mężczyzn po 40 roku życia:

  Pakiet ogólny, Kwas moczowy w surowicy, TSH, PSA

  80,00