Laboratorium

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Pacjentów, Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. obok usług bezpłatnych świadczonych w ramach kontraktu z NFZ, oferuje także Państwu możliwość skorzystania z wizyt pełnopłatnych (komercyjnych).

Laboratorium
icon
 • Kompleksowa obsługa 7 dni w tygodniu – ul. Zegadłowicza 3

  Komercyjny Punkt Pobrań zlokalizowany jest w bezpośredniej bliskości pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Zegadłowicza 3 (III piętro, budynek B) i kompleksowo obsługuje Pacjentów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego w systemie 7 dni w tygodniu:

  • → Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 18:00.
  • → W soboty, niedziele 8:30 – 18:00
  • → Odbiór wyników badań – do godz. 18.00.

  Dla zwiększenia wygody pacjentów zapewniamy umiejscowienie wszystkich czynności związanych z wykonywaniem usługi pobrania materiału do badań laboratoryjnych w jednym miejscu.

  • → Zapewniamy miłą i profesjonalną obsługę
  • → Szybkie i sprawne dopełnienie formalności
  • → Fachowe poradnictwo w wyborze badań laboratoryjnych
  • → Atrakcyjne pakiety badań diagnostycznych – szczegóły w zakładce Cennik Usług

  Więcej informacji na temat Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. TUTAJ

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 • LP. Proponowane badania / konsultacje Cena*
  1. Leukocyty metoda komorowa 6,00
  2. Morfologia krwi obwodowej 18-parametrowa (pobranie z palca) 8,00
  3. Morfologia krwi obwodowej 18-parametrowa (pobranie z żyły) 7,00
  4. OB (pobranie z żyły) 5,00
  5. Płytki krwi (Trombocyty) metoda komorowa 6,00
  6. Retikulocyty 8,00
  7. Rozmaz krwi obwodowej (leukogram) 8,00
  8. Oporność osmotyczna 18,00
  9. Obecność eozynofili w wymazie z nosa (ocena dostarczonego preparatu) 10,00
  10. Pobranie materiału 4,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP. Proponowane badania / konsultacje Cena*
  1. Czas APTT (kaolinowo-kefalinowy) 7,00
  2. Czas protrombinowy, wskaźnik protrombiny, INR (+ fibrynogen z PT) 7,00
  3. D-dimery – ilościowo 43,00
  4. Fibrynogen metodą Claussa 14,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP. Proponowane badania / konsultacje Cena*
  1. Grupa krwi w układzie ABO i Rh z przeglądowym badaniem przeciwciał 49,00
  2. Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 30,00
  3. Badanie alloprzeciwciał PTA-PEG 37,00
  4. Badanie alloprzeciwciał PTA-LISS 37,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP. Proponowane badania / konsultacje Cena*
  1. Klirens kreatyniny (surowica, mocz DZM) 12,00
  2. CREA Kreatynina (mocz DZM) 7,00
  3. CALC Wapń w surowicy 5,00
  4. AMYL Amylaza ( mocz) 7,00
  5. ALAT Aminotransferaza alaninowa 6,00
  6. ALP Alkaliczna fosfataza 6,00
  7. AMYL Amylaza (surowica) 7,00
  8. ASPAT Aminotransferaza asparaginianowa 6,00
  9. CALC Wapń w moczu (DZM) 7,00
  10. CHOL Cholesterol całkowity 6,00
  11. CK Kinaza kreatynowa 10,00
  12. CK­MB Frakcja sercowa CK 10,00
  13. CREA Kreatynina (surowica) z GFR 5,00
  14. Albumina 8,00
  15. Elektrolity (Sód, Potas, Chlorki) (surowica) 18,00
  16. Elektrolity (Sód, Potas, Chlorki) (mocz) 21,00
  17. Fe Żelazo 6,00
  18. Gazometria (równowaga kwasowo­zasadowa) 49,00
  19. GGTP Gammaglutamylotransferaza 7,00
  20. GLUC Glukoza (surowica) 6,00
  21. GLUC Glukoza w moczu (mocz ranny lub DZM) 5,00
  22. HbA1c Hemoglobina glikowana 27,00
  23. HDL­CHOL Frakcja HDL (met. bezpośrednia) 8,00
  24. LDL-CHOL Frakcja LDL (parametr wyliczany) 2,00
  25. MG Magnez 7,00
  26. PHOS Fosfor (surowica) 7,00
  27. TBIL Bilirubina całkowita 6,00
  28. Test tolerancji glukozy (krzywa 2­punktowa) 12,00
  29. Test tolerancji glukozy (krzywa 3­punktowa) 18,00
  30. TIBC Zdolność wiązania żelaza (UIBC) 10,00
  31. TP Białko 6,00
  32. TRIG Trójglicerydy 6,00
  33. URCA Kwas moczowy (surowica) 6,00
  34. UREA Mocznik (surowica) 6,00
  35. Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL) 16 20,00
  36. PHOS Fosfor (mocz) 7,00
  37. URCA Kwas moczowy (mocz) 6,00
  38. UREA Mocznik (mocz) 6,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP. Proponowane badania / konsultacje Cena*
  1. Badanie kału na krew utajoną 12,00
  2. Badanie kału na pasożyty (1 próbka) 8,00
  3. Badanie moczu na glukozę i aceton 5,00
  4. Badanie ogólne moczu z osadem 7,00
  5. Badanie ogólne płynu mózgowo­rdzeniowego z osadem PMR 24,00
  6. Białko Bence­Jonesa w moczu (próba jakościowa) 7,00
  7. Białko w moczu (mocz ranny lub DZM) 6,00
  8. Kał nas stopień strawienia 11,00
  9. Oznaczenia antygenu Giardia lamblia w kale 24,00
  10. Test ciążowy z możliwością oznaczenia w surowicy lub w moczu 14,00
  11. Badanie ogólne płynów z jam ciała 24,00
  12. Liczba Addisa 8,00
  13. Wymaz z pochwy na obecność plemników (ocena dostarczonego preparatu) 12,00
  14. Wymaz na czystość pochwy (ocena dostarczonego preparatu) 22,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP. Proponowane badania / konsultacje Cena*
  1. ASO lateks – metoda jakościowa 12,00
  2. CRP test ilościowy 18,00
  3. RF lateks 12,00
  4. RPR Syphylis 7,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP. Proponowane badania / konsultacje Cena*
  1. Antygen Hbs HbsAg 18,00
  2. FT3 17,00
  3. FT4 17,00
  4. TSH (test III generacji) 17,00
  5. PSA 20,00
  6. Vit. B12 30,00
  7. Troponina I 30,00
  8. Prokalcytonina 80,00
  9. Antygen Hbs HbsAg – test potwierdzenia 49,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP. Proponowane badania / konsultacje – Zawarcie umowy wymaga zgody Koordynatora Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Cena*
  1. Próba zgodności serologicznej 74,00
  2. Alkohol etylowy (etanol) 37,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP. Proponowane badania / konsultacje Cena brutto w PLN
  1. ACTH 22,00
  2. Androstendion 19,00
  3. DHEA 21,00
  4. DHEAS 19,00
  5. Estradiol 16,00
  6. FHS 16,00
  7. Kalcytonina 40,00
  8. Kortyzol 18,00
  9. LH 16,00
  10. Parathormon 18,00
  11. Progesteron 16,00
  12. Prolaktyna 16,00
  13. Testosteron 16,00
  14. T3 14,00
  15. T4 14,00
  16. Wolny estriol 19,00
  17. Wolny testosteron 21,00
  18. 17­-OH progesteron 18,00
  19. 17­-OH w DZM 30,00
  20. 17­-KS w DZM 30,00
  21. AMH 120,00
  22. ß ­-HCG 16,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP. Proponowane badania / konsultacje Cena*
  1. AFP 16,00
  2. ß­2 mikroglobulina 23,00
  3. CA125 19,00
  4. CA 19­-9 19,00
  5. CA 15­-3 19,00
  6. CEA 16,00
  7. Frakcja wolna PSA 20,00
  8. TPS 53,00
  9. S­100 135,00
  10. CA 72-4 100,00
  11. Test ROMA (CA 125, HE-4, obliczenie współczynnika) 80,00
  12. HE-4 50,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP. Proponowane badania / konsultacje Cena*
  1. Anty HAV total 26,00
  2. Anty HAV IgM 26,00
  3. Anty Hbe 21,00
  4. Anty Hbc total 21,00
  5. Anty -HCV 24,00
  6. Anty Hbc Ig M 23,00
  7. Anty Hbs 14,00
  8. Anty HIV 4 gen Ag/Ab 17,00
  9. Borelia IgG w surowicy 18,00
  10. Borelia IgG w PMR 25,00
  11. Borelia IgM w surowicy 18,00
  12. Borelia IgM w PMR 25,00
  13. Borelia Western Blot 104,00
  14. Chlamydia pneumoniae IgG 21,00
  15. Chlamydia pneumoniae IgM 21,00
  16. Chlamydia trachomatis IgG 21,00
  17. Chlamydia trachomatis IgM 21,00
  18. CMV awidność 43,00
  19. CMV IgG 18,00
  20. CMV IgM 18,00
  21. EBV Ig G 21,00
  22. EBV Ig M 21,00
  23. FTA 35,00
  24. FTA­ ABS 35,00
  25. Hbe Ag 23,00
  26. Rubella IgG 18,00
  27. Rubella IgM 18,00
  28. Toxoplazma awidność 43,00
  29. Toxoplazma IgG 17,00
  30. Toxoplazma IgM 17,00
  31. VDRL 12,00
  32. Przeciwciała przeciwko H. Pylori IgG – metoda ilościowa 17,00
  33. Borelia Western Blot IgM 104,00
  34. Herpes simplex IgM 19,00
  35. Herpes simplex IgG 19,00
  36. Przeciwciała przeciwko H. Pylori IgM- metoda ilościowa 17,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP. Proponowane badania / konsultacje Cena *
  1. IgA 30,00
  2. IgE całkowite 16,00
  3. IgG wPMR 17,00
  4. IgG w surowicy 14,00
  5. IgM 14,00
  6. Immunofiksacja 250,00
  7. Profil ANA 35,00
  8. Przeciwciała anty-CCP 33,00
  9. Przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgG 30,00
  10. Przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgM 30,00
  11. Przeciwciała anty – TPO 18,00
  12. Przeciwciała okołojądrowe granulocytów obojętnochłonnych pANCA 35,00
  13. Przeciwciała przeciwko antygenom mikrosomowym komórek wątrobowych i nerkowych LKM 24,00
  14. Przeciwciała przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych GBM 45,00
  15. Przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych cANCA 35,00
  16. Przeciwciała przeciwcytoplazmatyczne ACPA 24,00
  17. Przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA – dsDNA 25,00
  18. Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – test przesiewowy 18,00
  19. Przeciwciała przeciwjądrowe metodą IF – test przesiewowy (ANA1) 30,00
  20. Przeciwciała przeciwjądrowe metodą IF ozn. Miana (ANA 2) 45,00
  21. Przeciwciała przeciwjądrowe ANA profil (ANA 3) 100,00
  22. Przeciwciała przeciwko endomysium w klasie IgG 30,00
  23. Przeciwciała przeciwko endomysium w klasie IgA 30,00
  24. Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka PCA 55,00
  25. Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA 24,00
  26. Przeciwciała przecimitochondrialne AMA 24,00
  27. Przeciwciała przeciwplemnikowe 30,00
  28. Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny ARAB 94,00
  29. Przeciwciała przeciw receptorom TSH 33,00
  30. Przeciwciała przeciwko rozpuszczalnym antygenom wątroby SLA 85,00
  31. Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie 19,00
  32. Przeciwciała przeciwko glutamatodekarboksylazie 65,00
  33. Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA 30,00
  34. Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG 30,00
  35. Przeciwciała przeciw pemfigoidowi skóry 100,00
  36. Przeciwciała przeciwpłytkowe 200,00
  37. Przeciwciała przeciwko akwaporynie 4 140,00
  38. Przeciwciała onkoneuronalne 200,00
  39. Ludzki antygen leukocytarny BR 27 (HLA-B27) 250,00
  40. Przeciwciała antygliadynowe IgG 40,00
  41. Przeciwciała antygliadynowe IgA 40,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP. Proponowane badania / konsultacje Cena*
  1. ACP 8,00
  2. α-1antytrypsyna 30,00
  3. ASO met ilościowa 11,00
  4. Bilirubina bezpośrednia 7,00
  5. Ceruloplazmina 18,00
  6. Cholinesteraza 18,00
  7. C-peptyd 18,00
  8. Cynkprotoporfiryna we krwi 75,00
  9. Erytropoetyna 45,00
  10. Ferrytyna 16,00
  11. Homocysteina 22,00
  12. Insulina 19,00
  13. Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 60,00
  14. Kwas foliowy 19,00
  15. Kwas MHM w DZM 30,00
  16. Kwas mlekowy 30,00
  17. Kwas 5-OH – indolooctowy w DZM 30,00
  18. Kwas walproinowy 17,00
  19. Elektroforeza białek surowicy (proteinogram) 15,00
  20. Latex LE 7,00
  21. LDH 7,00
  22. Odczyn Waalera – Rosego 10,00
  23. Porfiryny w moczu 79,00
  24. Porfobilinogen w moczu 90,00
  25. Poziom litu 14,00
  26. Seromukoid 11,00
  27. Transferyna 18,00
  28. Tyreoglobulina 23,00
  29. Przeciwciała przeciwko zakażeniu tasiemcem w klasie IgG 25,00
  30. Wapń zjonizowany 8,00
  31. Przeciwciała przeciwko zakażeniu bąblowcem w klasie IgG 25,00
  32. IgE specyficzne glista ludzka 22,00
  33. Mikroalbumina w moczu 25,00
  34. Miedź w surowicy 14,00
  35. Miedź w DZM 21,00
  36. Metoksykatecholaminy w DZM 50,00
  35. Miglobina 20,00
  35. Amoniak 60,00
  35. C3- składowa dopełniacza 20,00
  35. C4- składowa dopełnicza 20,00
  35. Witamina D3 45,00
  37. Lipaza 8,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP. Proponowane badania / konsultacje Cena*
  1. Antytrombina III 30,00
  2. Białko C 90,00
  3. Białko S 60,00
  4. Antygoagulant tocznia 50,00
  5. Czynnik VII (prokonwertyna) 40,00
  * Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
  1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
  2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
  3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
  4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
  LP. Proponowane badania / konsultacje Cena brutto w PLN
  1. Pakiet Ogólny:

  Morfologia krwi obwodowej, OB, Badanie ogólne moczu z osadem, Glukoza w surowicy, Elektrolity, Trójglicerydy, Cholesterol całkowity, LDL cholesterol, HDL cholesterol

  45,00
  2. Pakiet Wątrobowy:

  ALAT, AST, ALP, Bilirubina całkowita, GGTP, HbsAg, Anty-HCV

  50,00
  3. Pakiet Nerkowy:

  Badanie ogólne moczu, Elektrolity, Mocznik w surowicy, Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w surowicy, Białko całkowite w surowicy

  30,00
  4. Pakiet Kostny:

  Wapń w surowicy, Fosfor w surowicy, ALP, PTH, Kalcytonina

  50,00
  5. Pakiet Trzustkowy:
  Amylaza w surowicy, Amylaza w moczu, Glukoza w surowicy
  15,00
  6. Pakiet Reumatyczny:
  Morfologia krwi obwodowej, CRP,OB, ASO, RF, Kwas moczowy w surowicy, p/c ANA, p/c anty – CCP
  80,00
  7. Pakiet Tarczycowy:

  TSH, fT4, fT3, p/c anty – TPO

  50,00
  8. Pakiet Lipidowy:

  Cholesterol, Trójglicerydy, HDL cholesterol, LDL cholesterol

  15,00
  9. Pakiet Sercowy:

  Elektrolity, CK, CK – MB, Troponina, AST, Trójglicerydy, Cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, D – dimery

  85,00
  10. Pakiet dla Kobiet Ciężarnych:

  Morfologia krwi obwodowej 18-parametrowa (pobranie z żyły), Badanie ogólne moczu, GLUC Glukoza (surowica), Kreatynina w surowicy, Białko całkowite w surowicy, RPR Syphilis, Antygen Hbs, Anty-HCV, Anty HIV 4 gen Ag/Ab, Grupa krwi w układzie ABO i Rh z przeglądowym badaniem przeciwciał, Toxoplazma IgG, Toxoplazma IgM, TSH

  150,00
  11. Pakiet dla Kobiet po 40 roku życia:

  Pakiet ogólny, Wapń w surowicy, Fosfor w surowicy, Magnez w surowicy, Kwas moczowy w surowicy, TSH, Estradiol, Progesteron

  100,00
  12. Pakiet dla Mężczyzn po 40 roku życia:

  Pakiet ogólny, Kwas moczowy w surowicy, TSH, PSA

  80,00