Zabytkowy park w barwach jesieni

30 października, 2015

Polska złota jesień mieni się kolorami złota, czerwieni, brązów i pomarańczy. Z jej uroków mogą cieszyć się także Pacjenci i pracownicy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego w Zagórzu. Wszystko za sprawą zabytkowego parku okalającego naszą Placówkę.

Warto wiedzieć, że park jako część zespołu pałacowo-parkowego został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 703/63 decyzją WKZ z dnia 12.06.1963 r. o powierzchni ponad 5 hektarów.

Park tworzy zespół w połączeniu z pałacykiem, który powstał w czwartej dekadzie XIX wieku około 1790 roku w stylu wczesnoklasycystycznym. Domniemanym architektem był słynny architekt Franciszek Maria Lanci. Właścicielami pałacyku była rodzina Mieroszewskich. Pałacyk w roku 1863 był czynnym ośrodkiem przygotowań do powstania styczniowego. W runie parku występują rośliny zamieszczone na Czerwonej liście roślin naczyniowych województwa śląskiego – złoć żółta, zawilec żółty oraz czosnek niedźwiedzi. Ten ostatni objęty częściową ochroną gatunkową. W głębi parku znajduje się grota, z czasów, gdy w Polsce powstawały ogrody romantyczne.

Rosną także drzewa o wymiarach pomnikowych. Park stanowi część obszaru, który przez stowarzyszenie Pakosznica został zaproponowany do objęcia dodatkową ochroną prawną w formie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego. Ogromnym walorem parku jest naturalny, leśny – grądowy charakter. Świadczy o tym skład gatunkowy runa, podszytu oraz drzew, a także duża dynamika odnawiania się leśnych gatunków drzew budujących drzewostan. Park stanowi siedlisko lęgowe dla wielu chronionych gatunków ptaków takich jak: zięba, kos, śpiewak, pierwiosnek, grzywacz, strzyżyk, pełzacz, kowalik, bogatka, modraszka, kapturka. Park zasiedlają także wiewiórki pospolite oraz zając szarak.

Warunki naturalne parku świadczą o jego wyjątkowości i unikatowości, wyróżniając go spośród innych zabytkowych parków. Sosnowiecki Szpital Miejski czyni starania, by pozyskać środki na rewitalizację tego wyjątkowego miejsca w sercu Zagórza.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
PARK JESIEŃ
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...