- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa artykułów spożywczych

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [2]
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [3]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [4]
SIWZ ( word) [5]
Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 11 – MODYFIKACJA [6]
Wyjaśnienia Zamawiajacego nr 1 [7]