- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa elementów jednorazowych do wstrzykiwacza kontrastu CT Expres –

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania [2]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [3]
SIWZ wersja Word [4]