- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa materiałów budowlanych i instalacyjnych (wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych)

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Zmiana Ogłoszenia [2]
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [3]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [4]
SIWZ_wersja Word [5]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 [6]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2 [7]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3 [8]