- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych ZP-2200-9/17

Ogłoszenie o zamówieniu [1]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [2]

SIWZ – wersja Word [3]

Odpowiedzi na pytania Wykonawców [4]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [5]

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 2 [6]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana terminu składania ofert na 27.02.2017r. [7]

Informacja Zamawiającego z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp [8]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania [9]