- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa odczynników do badań biochemicznych na dzierżawionych przez Szpital analizatorach

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [2]
SIWZ [3]
SIWZ word [4]
Wyjaśnienia Zamawiającego 1 [5]