- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa odczynników laboratoryjnych, części zużywalnych i jednorazowego sprzętu laboratoryjnego

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie wyniku postępowania [2]
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 2 [3]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [4]
Zmiana SIWZ [5]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Word) [6]
Wyjaśnienia nr 1 [7]
Wyjaśnienia nr 2 [8]
Wyjaśnienia nr 3 [9]