- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. ZP-2200-28/16

Ogłoszenie o zamówieniu [1]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [2]

SIWZ- wersja Word [3]

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – cz. 1 [4]

Zmodyfikowany Załącznik 4.18 do SIWZ – Pakiet 18 [5]

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 2 [6]

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 3 [7]

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 4 [8]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania [9]