- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa środka transportu – ambulansu tj. karetki typu „T” do przewozu pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [2]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [3]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 [4]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2 [5]