- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z obiektów Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie wyniku postępowania [2]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [3]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [4]
Odpowiedzi na pytania [5]