- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Zaproszenie do składania ofert – Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji w obiektach szpitalnych

Zaproszenie do składania ofert [1]

Wzór umowy [2]

Formularz cenowy [3]

ogloszenie wyniku [4]