- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

ZP-2200-50/15 – DOSTAWA FILMÓW I ODCZYNNIKÓW OGÓLNODIAGNOSTYCZNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu [1]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [2]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie Pakietów 1 i 3 [3]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie Pakietu nr 2 [4]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [5]

SIWZ Wersja WORD [6]

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ [7]

Modyfikacja SIWZ [8]

Odpowiedzi na pytania Wykonawców [9]