- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Zapobiegajmy urazom

W Noworocznym wydaniu Kuriera Miejskiego Pan Tomasz Olszewski fizjoterapeuta na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej w Sosnowieckim

Szpitalu Miejskim sp. z o.o., nie tylko rozwija i przywraca zdolności ruchowe pacjentów, ale w pierwszej kolejności oswaja chorego z chwilową niepełnosprawnością i pomaga mu odnaleźć się w trudnej sytuacji. [1]