- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego zaprasza Pacjentów na leczenie.

Sosnowiecki Szpital Miejski oferuje wolne miejsca Pacjentom potrzebującym rehabilitacji neurologicznej. Placówka zaprasza na Oddział  Rehabilitacji Neurologicznej, który specjalizuje się m.in.w rehabilitacji bezpośrednio po przebytych udarach mózgu,oferując pełną diagnostykę medyczną i indywidualną, kompleksową opiekę nad chorymi.

W ramach Oddziału Rehabilitacji troskliwą opieką otacza Pacjentów wyspecjalizowana kadra medyczna składająca się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów oraz terapeutów zajęciowych.

Szpital dysponuje dedykowaną, specjalnie wyposażoną salą do kinezyterapii i fizykoterapii, a dla każdego pacjenta ustalany jest indywidualny program rehabilitacji.

Oddział zapewnia dostęp do pełnej diagnostyki medycznej, konsultacji ze specjalistami, badań RTG, USG, TK, MR i innych pracowni specjalistycznych.

Ponadto, zgodnie z zasadami panującymi w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim – zespół pielęgniarek dba o dobre samopoczucie Pacjenta, jego komfort
psychiczny i fizyczny oraz higienę osobistą, realizując potrzebne zabiegi pielęgnacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące rehabilitacji można uzyskać pod numerami telefonów:

Ordynator Oddziału – lek. med. Edyta Łebek – 32 4130 493,

Pielęgniarka Oddziałowa – Katarzyna Dulęba – 32 4130 492

Pielęgniarka Dyżurna – 32 4130 495.

Zapraszamy