• Strona główna
 • nabór na FIZJOTERAPEUTA/KA w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim
nabór na FIZJOTERAPEUTA/KA w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

7 października, 2020

DYREKTOR

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

poszukuje

FIZJOTERAPEUTA/KA

w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

 

W ramach projektu będzie realizowana zasada równego traktowania i braku dyskryminacji, ze względu na płeć, wiek, rasę, miejsce zamieszkania, wyznawana religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność. Dostęp miejsca wsparcia będzie pozbawiony barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami (wparcie będzie realizowane na parterze piętrowego budynku z dostępem do podjazdu i windy).

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magister fizjoterapii
 • Prawo wykonywania zawodu
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Ukończone kursy doskonalące
 • Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • odbywanie wizyt domowych w miejscu zamieszkania pacjenta Dziennego Domu Opieki Medycznej po zakończeniu pobytu,
 • prowadzenie działań stymulujących pacjenta do samodzielnej pracy,
 • monitorowanie stanu pacjenta po opuszczeniu Dziennego Domu Opieki Medycznej,
 • prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz udzielanie porad

 Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny/podanie
 • życiorys-curriculum vitae,

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Fizjoterapeuta/ka w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim należy składać:

– osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Szpitala miejskiego sp. z o.o., w Kancelarii (III piętro) budynku przy ul. Szpitalnej 1 lub pocztą na adres szpitala

Klauzula Informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu; 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1; e-mail: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl

centrala tel.; 32 41 30 100

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Sosnowieckim Szpitali Miejskim sp. z o.o.

e-mail:  iodo@szpital.sosnowiec.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczania, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,  prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia, prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia postępowania (zgodnie z procedurą rekrutacji obowiązującą w Szpitalu).

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowiecki  Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Jeśli wyraża Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowiecki  Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 w okresie trzech miesięcy od zakończenia procedury naboru na potrzeby przyszłych rekrutacji