• Strona główna
  • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w Dziennym Domu Opieki Medycznej (składanie ofert do dnia 13.12.2019 do godz. 9.00) – ROZSTRZYGNIĘTY
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w Dziennym Domu Opieki Medycznej (składanie ofert do dnia 13.12.2019 do godz. 9.00) – ROZSTRZYGNIĘTY

29 listopada, 2019

.,OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 01/12/2019/33

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm. ) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O.

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111, fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: Dzienny Dom Opieki Medycznej

Zakres pierwszy: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza/rkę specjalistę z dziedziny geriatrii dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej

Zakres drugi: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza/rkę specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej

Zakres trzeci: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza/rkę specjalistę z dziedziny rehabilitacji medycznej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej

Zakres czwarty: udzielanie świadczeń przez fizjoterapeutę/tkę polegających na odbywaniu wizyt domowych w miejscu zamieszkania pacjenta Dziennego Domu Opieki Medycznej

Pliki do pobrania:

Ogloszenie konkursu

Szczegółowe warunki konkursu

Formularze do wypełnienia

Wzór umowy zakres 1

Wzór umowy zakres 2

Wzór umowy zakres 3

Wzór umowy zakres 4

Rozstrzygnięcie