• Strona główna
  • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w Dziennym Domu Opieki Medycznej – (składanie ofert do dnia 22.11.2019r. do godz. 9.00 – unieważniony)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w Dziennym Domu Opieki Medycznej – (składanie ofert do dnia 22.11.2019r. do godz. 9.00 – unieważniony)

13 listopada, 2019

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 03/10/2019/28

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm. ) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O.

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111, fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

Udzielanie n/w świadczeń będzie realizowane w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: Dzienny Dom Opieki Medycznej

Zakres pierwszy: udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie geriatrii dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej

Zakres drugi: udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób wewnętrznych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej

Zakres trzeci: udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej

Zakres czwarty: udzielanie świadczeń przez fizjoterapeutę/tkę polegających na odbywaniu wizyt domowych w miejscu zamieszkania pacjenta Dziennego Domu Opieki Medycznej

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki konkursu

Formularze do wypełnienia

Wzór umowy

Unieważnienie konkursu