• Strona główna
  • Konkurs ofert: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej (składanie ofert do dn. 02.11.2021 do godz. 14:00)
Konkurs ofert: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej (składanie ofert do dn. 02.11.2021 do godz. 14:00)

19 października, 2021

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 01/09/2021

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111, fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: Usługi obrazowania medycznego (Kod CPV 85150000-5)

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej

PLIKI DO POBRANIA: