• Strona główna
  • nabór na stanowisko: Kierownik/czka Projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim
nabór na stanowisko: Kierownik/czka Projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

7 października, 2020

DYREKTOR

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

OGŁASZA  NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik/czka Projektu

pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

W ramach projektu będzie realizowana zasada równego traktowania i braku dyskryminacji, ze względu na płęć, wiek, rasę, miejsce zamieszkania, wyznawana religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność. Dostęp miejsca wsparcia będzie pozbawiony barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami (wparcie będzie realizowane na parterze piętrowego budynku z dostępem do podjazdu i windy).

pełna treść ogłoszenia