• Strona główna
  • nabór na stanowisko: Lekarz/rka geriatra w Dziennym Domu Opieki Medycznej
nabór na stanowisko: Lekarz/rka geriatra w Dziennym Domu Opieki Medycznej

7 października, 2020

Dyrektor Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

OGŁASZA  NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

LEKARZ/RKA GERIATRA

SPECJALISTA  W DZIEDZINIE GERIATRII LUB CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 w Dziennym Domu Opieki Medycznej

(10 godz. mies.)

 

W ramach projektu będzie realizowana zasada równego traktowania i braku dyskryminacji, ze względu na płeć, wiek, rasę, miejsce zamieszkania, wyznawana religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność. Dostęp miejsca wsparcia będzie pozbawiony barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami (wparcie będzie realizowane na parterze piętrowego budynku z dostępem do podjazdu i windy).

pełna treść ogłoszenia