nabór na wolne stanowisko: rejestratorka medyczna

21 listopada, 2023

DYREKTOR

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o. o. w restrukturyzacji

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy – umowa na zastępstwo

r e j e s t r a t o r k a     m e d y c z n a

pełna treść ogłoszenia