• Strona główna
  • Ogłoszenie konkursu ofert: lekarz psychiatra/psychiatra dzieci i młodzieży oraz dwoje realizatorów prowadzących grupę terapeutyczną (rozstrzygnięty)
Ogłoszenie konkursu ofert: lekarz psychiatra/psychiatra dzieci i młodzieży oraz dwoje realizatorów prowadzących grupę terapeutyczną (rozstrzygnięty)

13 maja, 2021

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 01/04/2021/01

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2020 poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.)

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Internet: www.szpital.sosnowiec.pl

Tel.: 032 41-30-111, fax :032 41-30-112

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zakres pierwszy: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrę/psychiatrę dzieci i młodzieży lub w trakcie specjalizacji

Zakres drugi: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch realizatorów prowadzących grupę terapeutyczną – sesje wsparcia psychospołecznego

Świadczenia finansowane ze środków Gminy Sosnowiec i nie podlegają rozliczeniu z NFZ. Realizacja świadczeń nie zawiera się w wymiarze czasu pracy zgłaszanym do NFZ. Świadczenia udzielane w tym programie nie są świadczeniami gwarantowanymi w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu