• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI LECZENIA BÓLU NR 10/02/2023 – UNIEWAŻNIENIE
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI LECZENIA BÓLU NR 10/02/2023 – UNIEWAŻNIENIE

27 lutego, 2023

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 10/02/2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zakres   :

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Poradni leczenia bólu  przy ul. Szpitalnej 1 przez  lekarzy specjalistów z dziedziny neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej,  lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii, lub onkologii klinicznej, lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej, lub neurologii.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie Konkursu

Szczegółowe Warunki Konkursu

Formularz ofertowy

Ogłoszenie rozstrzygnięcia