Rozbudowa Szpitala tematem konferencji

1 lutego, 2017

Przedstawiciele Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. wzięli udział w Konferencji SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA, która odbyła się 26 stycznia 2017 w MCK w Katowicach. Miło jest nam poinformować, że jednym z tematów omawianych w ramach Panelu Eksperckiego, była Rozbudowa Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego o pawilon z blokiem operacyjnym.

Uczestnicy konferencji nabyli wiedzę i zapoznali się z aspektami technicznymi planowania, projektowania, zarządzania, finansowania, rozbudowy i modernizacji szpitali i obiektów służby zdrowia oraz racjonalnej eksploatacji infrastruktury technicznej.

konferencja MCK