Światowy Dzień Chorych.

10 lutego, 2011

Z okazji Światowego Dnia Chorych
zapraszamy Chorych
na specjalną Mszę świętą
w piątek 11 lutego 2011 roku
o godzinie 15.00 w Kaplicy Szpitalnej przy ul. Szpitalnej 1
o godzinie 16.00 w Kaplicy Szpitalnej przy ul. Zegadłowicza 3