Szpital Miejski w Sosnowcu został pozytywnie oceniony w zakresie jakości mammografii.

31 sierpnia, 2010

Uprzejmie informujemy, że w wyniku audytu klinicznego 2010 przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” – Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu uzyskał najwyższy, tzw. pożądany poziom, w zakresie jakości obrazu i trafności opisu zdjęć mammograficznych.
Ocena ta oznacza, że jakość wykonywanych badań gwarantuje poprawność wyników.

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne do obiektu Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 kobiety w wieku:
* od 40 do 49 lat – mieszkanki Sosnowca, w ramach programu zdrowotnego Gminy Sosnowiec;
* od 50 do 69 lat – w ramach programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia.