W Szpitalu uruchomiono nowe poradnie.

10 lutego, 2011

Uprzejmie informujemy, że w Miejskim Centrum Diagnostyki i Leczenia Schorzeń Neurologicznych przy ul. Szpitalnej 1 zostały uruchomione nowe poradnie:

 

    • Poradnia Parkinsonowska i Chorób Zwyrodnieniowych OUN,

 

    • Poradnia Leczenia Padaczki,

 

    • Poradnia Leczenia Chorób Demielinizacyjnych (SM)

 
Poradnie udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.