Numer ogłoszenia: 429260 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 423950 - 2013 data 17.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, fax. 32 41 30 112.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: