- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa akcesoriów i części zużywalnych do aparatów medycznych oraz sprzętu laparoskopowego.

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
ogłoszenie wyniku postępowania [2]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [3]
SIWZ (pdf) [4]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 [5]